REKLAMA

Spółdzielczość mieszkaniowa uregulowana

2000-10-26 16:13
publikacja
2000-10-26 16:13
Za przyjęciem ustawy głosowało 234 posłów, 21 było przeciw, a 125 się wstrzymało. Teraz ustawa trafi do Senatu. Ustawa ma na celu dostosowanie zasad spółdzielczości mieszkaniowej do reguł gospodarki rynkowej oraz zmianę stosunków własnościowych. Umożliwia ona zniesienie ograniczonych praw rzeczowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, a także przekształcenie tych praw w pełne prawo własności. Posłowie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą członek spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, będzie mógł złożyć wniosek o przeniesienie na niego prawa własności. Następnie spółdzielnia będzie miała obowiązek dokonać tego przeniesienia. Na skutek przyjęcia tej poprawki przekształcenia nie będą się odbywałyby z mocy ustawy, ale na wniosek zainteresowanych. Z tym przekształceniem wiąże się m.in. kwestia założenia odrębnej księgi wieczystej dla każdej wydzielonej nieruchomości. Koszty postępowania wieczystoksięgowego ponosić będzie członek spółdzielni, na którego dokonuje się przeniesienia własności lokalu, a nie państwo, jak to było w projekcie. Osoby te będą musiały spłacić przed przeniesieniem na nie własności wszelkie długi oraz część zobowiązań spółdzielni przypadających na dany lokal, aby dokonać takiego przekształcenia.
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Nowe technologie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki