REKLAMA

SOLAR COMPANY S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

2022-01-26 13:03
publikacja
2022-01-26 13:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-26
Skrócona nazwa emitenta
SOLAR COMPANY S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Solar Company S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

I. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny
Jednostkowy raport roczny SOLAR COMPANY S.A. i skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SOLAR COMPANY S.A. za rok 2021 zostaną przekazane w dniu 31 marca 2022 roku.

II. Skonsolidowany raport półroczny
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej SOLAR COMPANY S.A. za I półrocze 2022 r. zostanie przekazany w dniu 30 września 2022 roku.

III. Skonsolidowane raporty kwartalne:
1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej SOLAR COMPANY S.A. za I kwartał 2022 roku zostanie przekazany w dniu 13 maja 2022 roku.
2. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej SOLAR COMPANY S.A. za III kwartał 2022 roku zostanie przekazany w dniu 15 listopada 2022 roku.

Oświadczenia Zarządu SOLAR COMPANY S.A.:

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (Rozporządzenie) nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych - skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego.
Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku oraz za IV kwartał 2022 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-26 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki