REKLAMA
WAŻNE

SOHO DEVELOPMENT: Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2020 – 30.09.2021 r.

2020-10-28 20:00
publikacja
2020-10-28 20:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-28
Skrócona nazwa emitenta
SOHO DEVELOPMENT
Temat
Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2020 – 30.09.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki SOHO DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”) poniżej przekazuje informacje dotyczące publikacji raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 października 2020 r. i kończącym się w dniu 30 września 2021 r. (dalej „Rok Obrotowy”).


1. jednostkowy raport roczny za Rok Obrotowy – 1 lutego 2021 r.
2. skonsolidowany raport roczny za Rok Obrotowy – 1 lutego 2021 r.
3. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał Roku Obrotowego – 1 marca 2021 r.
4. rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze Roku Obrotowego – 30 czerwca 2021 r.
5. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał Roku Obrotowego – 30 sierpnia 2021 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał Roku Obrotowego.

Działając na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Zarząd Emitenta informuje o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową, sporządzoną zgodnie z MSR zawierającą odpowiednio informacje o których mowa w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze oraz ust. 8 pkt 13 i 9 Rozporządzenia z wyłączeniem obowiązku przekazywania odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego.

Emitent zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, skrócone półroczne sprawozdanie finansowe zgodnie z zakresem określonym w standardach MSR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-28 Mariusz Omieciński Członek Zarządu
2020-10-28 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki