REKLAMA

SELENA FM S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 00:03
publikacja
2019-11-29 00:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_za_III_kw_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 008 917 927 474 234 164 218 050
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 64 423 48 057 14 952 11 298
III. Zysk (strata) brutto 63 665 32 100 14 776 7 547
IV. Zysk (strata) netto 46 975 23 679 10 903 5 567
V. Zysk (strata) netto przypadający udziałom kontrolującym 46 816 23 575 10 866 5 542
VI. Całkowite dochody 50 610 19 521 11 746 4 589
VII. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 50 439 19 420 11 707 4 566
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 981 -1 243 16 474 -292
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 091 -15 880 -3 038 -3 733
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 415 21 891 -2 417 5 147
XI. Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.) 2,05 1,03 0,48 0,24
30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
XIII. Suma aktywów 939 899 795 239 214 903 184 939
XIV. Zobowiązania długoterminowe 148 000 132 677 33 839 30 855
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 322 242 236 659 73 679 55 037
XVI. Kapitał własny 469 657 425 903 107 385 99 047
XVII. Kapitał podstawowy 1 142 1 142 261 266
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży 454 823 362 273 105 562 85 171
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 630 -6 809 -843 -1 601
XX. Zysk (strata) brutto 39 417 21 214 9 148 4 987
XXI. Zysk (strata) netto 37 109 22 571 8 613 5 306
XXII. Całkowite dochody 37 109 22 571 8 613 5 306
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 477 -43 641 7 306 -10 260
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 964 8 391 7 187 1 973
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 100 38 398 -5 361 9 027
XXVI. Liczba akcji 22 834 000 22 834 000 22 834 000 22 834 000
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / eur/szt.) 1,63 0,99 0,38 0,23
30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
XXVIII. Suma aktywów 563 894 491 565 128 931 114 317
XXIX. Zobowiązania 226 797 184 727 51 856 42 960
XXX. Kapitał własny 337 097 306 838 77 075 71 358
XXXI. Kapitał podstawowy 1 142 1 142 261 266


Wybrane dane finansowe ze skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2019 r. pochodzą:-
z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
rachunku przepływów pieniężnych za okres I - IX 2019 oraz I - IX 2018-
ze sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na 30.09.2019 oraz na
31.12.2018Przeliczenie przedstawionych pozycji na EUR zostało
dokonane wg następujących zasad:- pozycje I - X oraz XVIII
- XXV przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,3086 (za okres I - IX
2019) i 4,2535 (za okres I - IX 2018)- pozycje XIII - XVII oraz
XXVIII - XXXI przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,3736 (kurs na
dzień 30.09.2019) i 4,3000 (kurs na dzień 31.12.2018)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny za III kw 2019.pdfRaport kwartalny za III kw 2019.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Selena FM za III kw. 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Dariusz Ciesielski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
2019-11-29 Jacek Michalak Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki