Rzecznik Finansowy wystąpił do UOKiK w sprawie warunków lokat

2020-07-10 14:00
publikacja
2020-07-10 14:00
fot. lovelyday12 / Shutterstock

Rzecznik Finansowy zawiadomił prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających interesy konsumentów przez jeden z banków. Chodzi o niejasną konstrukcję warunków umowy lokaty - poinformowało biuro w piątek.

W komunikacie Rzecznik stwierdził, że konsumenci nie byli w stanie stwierdzić na jakiej zasadzie, w jakim terminie oraz na jakiej podstawie bank dokonuje zwrotu środków zgromadzonych na lokacie w przypadku jej zerwania.

"W ostatnim półroczu Rzecznik Finansowy otrzymał skargi klientów dotyczące +Lokaty Facto+ oferowanej przez Banca FarmaFactoring Banking Group S.P.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce" - czytamy.

Rzecznik poinformował, że klienci w skargach do Rzecznika Finansowego podkreślali, że zastosowany przez bank wydłużony termin zwrotu środków (nawet 35 dni) jest bardzo dotkliwy, szczególnie w czasie pandemii COVID-19.

"Eksperci Biura Rzecznika Finansowego po analizie stwierdzili, że postanowienia regulaminu stosowanego przez bank, a odnoszące się do terminu zwrotu środków są wewnętrznie sprzeczne" - napisano w komunikacie.

"Tan sam paragraf regulaminu odnosi się, zarówno do terminu zwrotu środków z rachunku lokaty terminowej +Lokaty Facto+, jak i innych prowadzonych przez bank rachunków bankowych na rzecz klienta" - dodano.

Wedle Rzecznika nie wiadomo, dlaczego bank faktycznie zwraca środki dopiero po upływie 35 dni od dnia zerwania lokaty. "W regulaminie bank wprowadził równorzędne rozwiązania, które pozwalają mu zwrócić środki zarówno niezwłocznie po wypowiedzeniu czy zerwaniu umowy, jak i w terminie późniejszym" - ocenił Rzecznik. "Bank nie określił jasnych i czytelnych zasad regulujących kwestię zwrotu środków po zerwaniu +Lokaty Facto+" - dodał.

Zdaniem Rzecznika w przypadku wspomnianego produktu oferowanego przez Banca FarmaFactoring w praktyce klient zawiera w pierwszej kolejności umowę prowadzenia rachunku bankowego, na który przekazuje środki pieniężne.

"Następnie może otworzyć rachunek lokaty terminowej „Lokaty Facto” lub nawet kilka takich lokat" - ocenił. "Co ważne, rachunek bankowy i otwarte przez klienta lokaty mają ograniczoną funkcjonalność – nie jest możliwe np. swobodne dysponowanie zgromadzonymi na nich środkami" - dodał.

Rzecznik podał, że środki mogą być przekazywane kolejno pomiędzy rachunkiem klienta prowadzonym w innym banku, rachunkiem prowadzonym przez Banca FarmaFactoring Banking Group S.P.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz rachunkiem "Lokaty Facto".

"Nie jest możliwe przekazanie środków +z+ lub +na+ lokatę z pominięciem rachunku prowadzonego przez wspomniany bank" - czytamy w komunikacie.

"Uwagę zwraca fakt, że z klientem zawierana jest tylko jedna umowa ramowa, która dotyczy potencjalnie wszystkich produktów, jakie bank może zaoferować konsumentowi" - dodano.

W ocenie Rzecznika bank dodatkowo zdecydował, że do wszystkich umów zawartych z klientem będzie właściwy jeden regulamin – niezależnie, czy to jest umowa rachunku bankowego czy samej "Lokaty Facto".

"Większość ważnych dla konsumentów kwestii, jak przywołany wcześniej termin zwrotu środków, jest uregulowana w regulaminie, którego treść nie może być negocjowana podczas zawarcia umowy" - skomentował Rzecznik.

"Regulamin, zgodnie z jego postanowieniami, przy zaistnieniu określonych warunków, może być jednostronnie zmieniony przez bank" - podsumował.

pgo/ drag/

Źródło:PAP
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki