Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!
Zdjęcie Monika Dekrewicz
Monika Dekrewicz
analityk Bankier.pl


Jak założyć Konto Oszczędnościowe Profit?

Konto Oszczędnościowe w Banku Millennium można założyć na kilka sposobów. Dostępne są zarówno kanały zdalne, jak i bardziej tradycyjne metody kontaktu z bankiem:

 • bankowość elektroniczna – klienci, którzy już posiadają konto osobiste w Banku Millennium, mogą otworzyć rachunek, wybierając opcję założenia nowego konta.,
 • infolinia TeleMillennium – kolejna metoda przeznaczona dla obecnych klientów, którzy otworzą Konto Oszczędnościowe Profit w ramach działającego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
 • formularz internetowy, za którego pomocą wnioskuje się jednocześnie o otwarcie konta osobistego w powiązaniu, z którym funkcjonować będzie rachunek oszczędnościowy,
 • placówka, w której wszystkie formalności będzie można wypełnić w trakcie jednej wizyty.

Konto Oszczędnościowe Profit w Banku Millennium – oprocentowanie

Oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym Profit nie jest uzależnione od wysokości zgromadzonych środków

Bank zacznie naliczać odsetki, jeśli na koncie odnotuje wkład w wysokości co najmniej 1000 zł. 

Konto Oszczędnościowe Profit objęte jest zmienną stawką procentową i może ulec zmianie w trakcie jego prowadzenia. Wyjątkiem jest konto założone w ramach promocji, które ma stałą stawkę przez określony okres czasu. 

Na lepszą stawkę mogą liczyć nowi klienci banku lub osoby, które ulokują na koncie nowe środki. Ci, którzy spełnią te warunki, otrzymają podwyższone oprocentowanie obowiązujące przez 90 dni. Okres ten liczony jest od momentu, w którym nastąpi przekazanie środków na konto. Co więcej, bank zastosuje jeszcze lepszą stawkę (oprocentowanie promocyjne powiększone o porocentowanie premiowe), jeśli klient w każdym miesiącu trwania promocji wykona min. 5 transkacji kartą lub Blikiem. 

Konto Oszczędnościowe Profit w Banku Millennium - oprocentowanie

Wysokość salda na koncie

Oprocentowanie standardowe

Oprocentowanie promocyjne

Oprocentowanie promocyjne + oprocentowanie premiowe

Do 100 000 zł

1,25 proc. 

3,50 proc.

6,50 proc.

Nadwyżka od 100 000,01 zł

1,50 proc.

1,50 proc.

1,50 proc. 

Nadwyżka od 200 000, 01 zł

1,50 proc.

1,50 proc. 

1,50 proc.

Nadwyżka od 250 000, 01 zł

2,00 proc.

2,00 proc.

2,00 proc. 

Nadwyżka od 300 000, 01 zł

2,00 proc.

2,00 proc.

2,00 proc. 

Termin obowiązywania stawki

do zmiany tabeli oprocentowania (do 1 stycznia 2024 r. włącznie)

do 15 grudnia 2023 r.

do 15 grudnia 2023 r.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Konto Oszczędnościowe Profit – podstawowe opłaty

Rachunek oszczędnościowy działa w powiązaniu z kontem osobistym i to z tego drugiego pobierane są opłaty za zlecanie przelewów z konta. Są to jedyne podstawowe opłaty, które mogą wystąpić przy Koncie Oszczędnościowym Profit.

Konto Oszczędnościowe Profit w Banku Millennium – podstawowe opłaty

Czynność

Opłata

Otwarcie konta

0 zł

Prowadzenie konta przez bank

0 zł

Przelew wewnętrzny

9,90 zł*

Przelew zewnętrzny

9,90 zł*

Wypłata gotówkowa z rachunku

9,90 zł*

*Pierwsza wypłata/przelew w miesiącu bez opłat.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Konto Oszczędnościowe Profit – informacje dodatkowe

Aby założyć rachunek oszczędnościowy w Banku Millennium, nie obejdzie się bez założenia konta osobistego. Klient może wybrać np. Millennium 360°. 

Odsetki na koncie są kapitalizowane z częstotliwością miesięczną. Wypracowany zysk zostanie dodany do salda konta po uwzględnieniu podatku od dochodów kapitałowych.

Zalety:

 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta, 
 • brak wyznaczonej kwoty maksymalnej na koncie, 
 • możliwość założenia rachunku wieloma kanałami, 
 • promocja dla nowych środków. 

Wady:

 • konieczność posiadania konta osobistego w Banku Millennium,
 • jeden klient może posiadać tylko jedno Konto Oszczędnościowe Profit,
 • darmowa tylko jedna operacja (przelew lub wypłata gotówkowa) na koncie miesięcznie,
 • odsetki nie są naliczane dla kwoty wynoszącej mniej niż 1000 zł dla środków, które nie są uznane za nowe lub po okresie promocyjnym. 
Zobacz też Najlepsze konta oszczędnościowe [rankingi Bankier.pl]