REKLAMA
JUŻ JUTRO

Ranking brokerów forex według wyników klientów – I kwartał 2017

Marcin Dziadkowiak2017-04-13 06:00zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl
publikacja
2017-04-13 06:00

Publikujemy trzeci już ranking brokerów foreksowych przygotowany na podstawie danych o wynikach inwestycyjnych ich klientów. Dane dotyczą pierwszego kwartału 2017 roku i posłużyły nam do wskazania brokerów, których klienci uzyskują najlepsze wyniki w inwestycjach na rynku forex. Tym razem ranking zdecydowanie zdominował jedna firma.

Obowiązek publikacji danych o odsetku klientów osiągających zyski lub straty wprowadziła w ubiegłym roku Komisja Nadzoru Finansowego, jako jedną z 16 wytycznych dla brokerów rynku forex. Wytyczne te zaczęły obowiązywać 30 września 2016 roku. Brokerzy publikowali swoje wyniki już dwukrotnie, a na podstawie tych danych opublikowaliśmy dwa rankingi – za trzeci kwartał 2016 roku oraz za czwarty kwartał 2016 roku.

fot. Stefan Wermuth / / Reuters

Brokerzy udostępniają dane o odsetku klientów osiągających zyski i straty w podziale na różne kategorie. W wielu przypadkach są one identyczne, jednak niektórzy brokerzy stosują bardziej szczegółowe podziały. Przygotowując nasz ranking, zebraliśmy wyniki w pięciu podstawowych kategoriach występujących u niemal każdego z brokerów. Są to: CFD (kontrakty na różnice kursowe) walutowe, akcyjne, towarowe, indeksowe oraz CFD na obligacje i stopy procentowe.

Forex wciąż na celowniku

Rynek forex w Polsce wciąż znajduje się pod uważną obserwacją instytucji publicznych. Swoją kontrolę dotyczącą m.in. tego rynku zakończyła Najwyższa Izba Kontroli. Opierając się na danych KNF, NIK potwierdza, że ok. 80% uczestników rynku w latach 2012-2015 notowało straty. Poznaliśmy także liczbę aktywnych inwestorów działających na rynku w pierwszej połowie 2016 roku – 30,3 tys., przy 132,8 tys. wszystkich klientów posiadających otwarte konta.  W tym samym okresie przeciętna strata inwestora wynosiła 14,8 tys. zł i była niższa niż przeciętny zysk na poziomie 18,1 tys. zł. To pierwsza taka sytuacja w historii badań prowadzonych przez KNF.

Istotne są także wnioski, jakie NIK publikuje w końcowej części swojego raportu. A te mogą przyprawić firmy foreksowe o niezły ból głowy. W zaleceniach pokontrolnych NIK wnioskuje bowiem o wprowadzenie zakazu reklamy instrumentów z rynku forex, a także do stworzenia przepisów prawnych, które zapewniałyby skuteczne ściganie podmiotów oferujących bez zezwolenia usługi maklerskie z serwerów zagranicznych.

KNF bardzo szybko odpowiedziała na jeden z tych postulatów, informując w ubiegłym tygodniu o przygotowaniu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zgodnie z tą nowelizacją KNF zyskałaby uprawnienie do prowadzenia specjalnego rejestru, do którego wpisywane byłyby nazwy domen internetowych, które znalazły się na „Liście ostrzeżeń publicznych”. Wpis domeny na taką listę skutkowałby zablokowaniem dostępu do niej przez dostawców internetu. Komisja wzoruje się tutaj na podobnym rejestrze obejmującym firmy hazardowe.

Poprawa wyników

Po wyraźnym pogorszeniu wyników klientów firm foreksowych w ostatnim kwartale ubiegłego roku, najświeższe dane pokazują mieszane tendencje. Widać wyraźną poprawę wyników w kategorii CFD na waluty i towary, ale jednocześnie znacznie gorsze wyniki klienci notowali w kategorii CFD indeksowych oraz na obligacje i stopy procentowe. W kategorii akcji brak jest wyraźnej tendencji do poprawy czy pogorszenia wyników.

W aktualnym rankingu spadła jednak liczba biur maklerskich notujących w poszczególnych kategoriach odsetki „zyskownych” klientów na poziomie niższym niż 30%. Brokerzy zaraportowali takie wartości tylko w czterech kategoriach, w porównaniu do sześciu z poprzedniej edycji. Widać także poprawę, jeśli chodzi o liczbę kategorii, w których odsetek „zyskownych” klientów brokerów przekracza 40% - 16 kategorii wobec 10 w poprzedniej edycji rankingu. Takie dane wskazują na poprawę odsetka „zyskownych” klientów, a są także przesłanką wskazującą na poprawę wyników inwestorów osiąganych na foreksie.

Pogorszenie natomiast zanotowaliśmy w stosunku do pierwszej edycji rankingu. Odsetki zyskownych klientów w I kwartale 2017 roku były gorsze od danych z III kwartału 2016 r. w 14 przypadkach kategorii cząstkowych, a tylko w przypadku 6 kategorii cząstkowych były lepsze. To przesłanka wskazująca na to, że w stosunku do III kwartału ubiegłego roku odsetek zyskownych klientów pogorszył się, co może mieć także przełożenie na wyniki inwestycji klientów.

Ciekawe informacje w kontekście publikowanego przez nas rankingu przyniósł raport XTB za 2016 rok. Broker jest zobowiązany publikować go, ponieważ jest spółką publiczną, notowaną na giełdzie. W raporcie można znaleźć informacje na temat zainteresowania inwestorów poszczególnymi rodzajami instrumentów, co do których dane o zyskach i stratach klientów brokerów przedstawiamy w rankingu. Z raportu wynika, że XTB największe przychody czerpało z CFD na indeksy (niemal 118 mln zł). Na drugim miejscu pod tym względem znajdowały się CFD na waluty (71,3 mln zł) oraz CFD na towary (58 mln zł). CFD na akcje oraz CFD na obligacje zajmowały już tylko śladowe miejsce w przychodach spółki, nie przekraczając każdorazowo 1,5 mln zł wartości rocznego przychodu. Także przychody z opcji nie miały zbyt imponującego wpływu na wyniki XTB, osiągając 5,3 mln zł. Widać zatem, że najpopularniejsze wśród inwestorów są wciąż CFD na indeksy, waluty i towary.

Z raportu można się także dowiedzieć, że spółka wypłaciła swoim klientom w 2016 roku 3,5 mln zł w formie bonusów i rabatów. To o ponad 40% mniej niż rok wcześniej. Widać zatem, że popularność tej formy zachęcania potencjalnych klientów do inwestowania za pośrednictwem brokera znacząco spada, co jest zgodne impulsami płynącymi od instytucji nadzorczej.

Warto zauważyć, że z edycji na edycję nasz ranking kurczy się, jeśli chodzi o liczebność biorących w nim udział firm foreksowych. W najnowszej wersji zestawienia bierzemy pod uwagę wyniki już tylko ośmiu brokerów, w porównaniu do dziesięciu z pierwszej edycji raportu. Po tym, jak w IV kwartale z rankingu zniknął HFT Brokers, w aktualnym rankingu pożegnaliśmy DM BZWBK, który z końcem 2017 roku zakończył świadczenie usług na foreksie.

Opublikowana "paczka" danych jest trzecią w historii. Wyniki klientów grających na foreksie mogą różnić się w zależności od poszczególnych kwartałów. Wzrost zmienności na rynkach pociąga zwykle za sobą większą polaryzację wyników inwestorów. W efekcie jest mniejszy odsetek inwestorów zarabiających, z tym że osiągają oni większe zyski, a większy jest odsetek inwestorów ponoszących straty, które także są większe.

Choć prezentowane wyniki są lepsze od wcześniejszych danych KNF, trzeba pamiętać, że w większości kategorii wyraźnie większy odsetek klientów ponosi jednak straty. Jeśli liczba zyskujących klientów znajduje się w przedziale 30-40%, to 60-70% klientów notuje straty. Aktualne są zatem wszystkie ostrzeżenia KNF o „ryzyku poniesienia przez klienta znacznych strat finansowych, nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego oparte jest kwotowanie cen danego instrumentu pochodnego”.

Nie zalecamy także brać naszych rankingów jako wyznacznika przy wyborze brokera. Nie ma żadnej gwarancji, że jest jakiekolwiek przełożenie lepszych wyników aktualnych klientów danego brokera na wyniki nowych klientów tego brokera.

Zobacz nasz ranking >> 

Ranking CFD na waluty

W kategorii CFD na waluty największym odsetkiem „zyskujących” inwestorów może pochwalić się BossaFX, czyli foreksowa usługa Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. 41,6% klientów BossyFX osiągnęła zyski w badanym okresie, co oznacza nieznaczną przewagę nad kolejnymi podmiotami w rankingu – CMC Markets i Biurem Maklerskim Alior Banku. Zwycięstwo DM BOŚ oznacza powrót tego brokera na pierwsze miejsce w kategorii CFD na waluty, po tym, jak w poprzedniej edycji rankingu zwycięstwo w tej kategorii odnotował Noble Markets.

W kategorii pochodnych walutowych widać zdecydowaną poprawę wyników klientów – tylko u jednego brokera odsetek zyskujących klientów uległ pogorszeniu, pozostali zanotowali poprawę. Jednocześnie notujemy tutaj najmniejszy rozrzut wyników – lidera i zajmującego ostatnie miejsce mForex dzieli ok. 6 punktów procentowych.

Broker Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD walutowe
BossaFX 41,60%
CMC Markets 41,00%
BM Alior Bank 40,40%
XTB 40,05%
Admiral Markets 38,77%
Noble Markets 36,90%
TMS Brokers 36,70%
mForex 35,48%

Ranking CFD na akcje

Ranking w kategorii CFD na akcje otwiera Noble Markets. To broker, któremu nieobce są miejsca pierwsze w poszczególnych kategoriach, w tym rankingu jednak jego klienci tylko raz pozwolili mu zająć pozycję lidera. Kolejne miejsca, z wyraźnie gorszymi rezultatami, zanotowały Admiral Markets i BossaFX. Dla tego ostatniego brokera jest to najgorsze miejsce zanotowane spośród wszystkich kategorii aktualnego rankingu.

Kategoria akcyjnych CFD nie pokazuje wyraźnej tendencji, czy klienci inwestorzy foreksowi poprawiali swoje wyniki, czy pogarszali. U czterech brokerów zanotowaliśmy poprawę, u trzech pogorszenie, natomiast BM Alior Banku nie ma klientów w tej kategorii. Warte odnotowania jest jednak, że aż dwa biura maklerskie posiadają odsetek klientów osiągających zyski na poziomie niższym niż 30%.To najgorszy wynik spośród wszystkich kategorii.

Broker Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD akcyjne
Noble Markets 50,00%
Admiral Markets 41,94%
BossaFX 38,30%
CMC Markets 37,00%
XTB 30,08%
mForex 29,63%
TMS Brokers 24,50%
BM Alior Bank bd.

Ranking CFD na towary

W tej kategorii klienci brokerów wypadają stosunkowo najlepiej. Z jednej strony wysoki jest odsetek klientów generujących zyski (aż 6 brokerów wykazuje wynik wyższy niż 40%), z drugiej strony żaden z brokerów nie ma wyniku niższego niż 30%, a przy tym rozstrzał wyników między najlepszym a najgorszym brokerem nie jest duży - nie przekracza 10 punktów procentowych.

Zwycięzcą kategorii zostaje BossaFX, której 48,47% klientów odnotowało zyski, nieznacznie wyprzedzając Noble Markets. Tylko ostatnie w kategorii XTB notuje odsetek „zyskownych” klientów poniżej 40%. CMC Markets nie jest notowane w tej kategorii, ponieważ dzieli kategorię towarowych CFD na kilka podkategorii.

CFD na towary są drugą z kategorii, gdzie odsetki klientów „zyskownych” notują wzrosty – każde z notowanych w tej kategorii biur maklerskich zanotowało poprawę wyniku.

Broker Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD towarowe
BossaFX 48,47%
Noble Markets 48,30%
mForex 45,54%
Admiral Markets 42,92%
TMS Brokers 42,70%
BM Alior Bank 41,10%
XTB 39,54%
CMC Markets bd.

Ranking CFD na indeksy

Kategoria CFD na indeksy jest zdecydowanie kategorią z najgorszymi wynikami klientów – nie dość, że u żadnego z brokerów zyskowni klienci nie stanowią więcej, niż 40%, to w zamykającym stawkę Alior Banku tylko 20% inwestorów na tym rynku zanotowało zyski. To był zdecydowanie najgorszy z trzech kwartałów, za które dysponujemy danymi dla tej kategorii. Zwycięzcą okazuje się tutaj BossaFX, utrzymując pozycję lidera z poprzedniego wydania rankingu.

Broker Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD indeksowe
BossaFX 36,93%
mForex 34,65%
TMS Brokers 33,80%
Admiral Markets 33,48%
Noble Markets 33,33%
XTB 33,13%
CMC Markets 30,00%
BM Alior Bank 20,10%

Ranking CFD na obligacje i stopy procentowe

Ostatnia z kategorii przynosi bardzo duży rozstrzał pomiędzy pierwszym a ostatnim miejscem – aż 38 punktów procentowych. I choć historycznie rzecz biorąc, największy odsetek zyskownych klientów brokerów forex odnotowywany był właśnie w kategorii CFD na obligacje i stopy procentowe , to tym razem widać tutaj pogorszenie wyników u czterech brokerów, a poprawę tylko u jednego. To już czwarta kategoria, w której zwycięzcą okazuje się usługa BossaFX.

Broker Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD obligacyjne i na stopę procentową
BossaFX 58,33%
XTB 51,02%
TMS Brokers 50,00%
CMC Markets* 48,00%
mForex 39,29%
BM Alior Bank 33,30%
Noble Markets* 20,00%
Admiral Markets
* dane niereprezentatywne

Ranking ogólny brokerów forex

Jak zwykle  pokusiliśmy się o przygotowanie prostego rankingu podsumowującego wyniki brokerów we wszystkich kategoriach. Ze względu na brak danych źródłowych o liczbie zyskujących bądź tracących klientów, nie mogliśmy oprzeć się tutaj na prostym wyliczeniu odsetka z poszczególnych kategorii. Zdecydowaliśmy się więc na dość prostą metodę – przydzielenie punktacji od 10 do 3 punktów za miejsca zajęte przez brokerów w poszczególnych zestawieniach. Najwięcej punktów przyznawaliśmy za fotel lidera, najmniej za ostatnie miejsce. Na tej podstawie policzyliśmy średnią punktową.

Nietrudno się domyślić na podstawie cząstkowych wyników, że ranking zdominowała foreksowa usługa DM BOŚ – BossaFX. Zwycięstwo w czterech spośród pięciu kategorii oraz jedno trzecie miejsce daje temu brokerowi zdecydowaną przewagę nad konkurentami. Zatem to BossaFX zwycięża ranking brokerów forex według wyników klientów, zdobywając aż 9,6 pkt. Naprawdę niewiele zabrakło do zwycięstwa absolutnego. W krótkiej historii prowadzenia rankingów nie zanotowaliśmy jeszcze takiej dominacji jednego podmiotu.

Trudno jednak być zaskoczonym - BossaFX to zwycięzca pierwszej edycji rankingu Bankier.pl, a w drugiej edycji przegrała tylko z Noble Markets. Tym razem klienci DM BOŚ zapewnili temu brokerowi niepodważalne zwycięstwo.

Broker Średnia z zestawień *
BossaFX 9,6
Admiral Markets 7,25
Noble Markets 6,8
CMC Markets 6,75
XTB 6,2
mForex 6,2
TMS Brokers 6
BM Alior Bank 5,25
* brak danych w rankingu szczegółowym nie był punktowany i nie był brany pod uwagę do średniej

Drugie miejsce w rankingu,  ze sporą strata do lidera, zajął Admiral Markets z wynikiem 7,25 pkt. To już drugie podium dla tego brokera, w pierwszej edycji rankingu zajął on trzecie miejsce. Podium rankingu ogólnego zamyka Noble Markets, zwycięzca poprzedniego rankingu. Na drugim końcu znajduje się Biuro Maklerskie Alior Banku, które zamyka ranking z wynikiem 5,25 punktu, wyraźnie odstającym in minus od konkurencji.

Źródło:
Marcin Dziadkowiak
Marcin Dziadkowiak
zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl. Już w czasie studiów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu rynki kapitałowe stały się jego pasją, która pozwoliła mu rozpocząć pracę w Bankier.pl i rozwijać dział giełdowy. Zainteresowanie sprawami krajowymi i zagranicznymi pozwoliło mu także spełnić się w pracy w prowadzeniu newsroomu. Jego ambicją jest, aby Bankier.pl był wciąż najlepszym źródłem informacji, nie tylko dla inwestorów giełdowych. T +48 71 748 95 03 K +48 601 560 819

Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (17)

dodaj komentarz
~qui
IK podaje dane, że 80% użytkowników forexu traci? To Przeździecki ma szansę zarobić, jak ich przekona, ze niby można te pieniądze odzyskać, ale ostrzegam – to raczej będzie podwójna strata. Forex to jest zajęcie na poważnie, musisz sam ogarniać, a nie wierzyć we wszystko, co piszą.
~domekmaklera
czekam na ranking domów maklerskich, których klienci stracili/zyskali na akcjach/tfi/
~Ireklxv
Po zakupie akcji zawieszają się,albo rozjeżdża się transakcja.tak miałem .Jak kogoś upatrza to go szybko oskubja.
~Jajo
Forex to targowisko proznosci, spekuly, pustego pieniadza.
~jacek
Robienie takiego rankingu sugeruje, że to dom maklerski jest odpowiedzialny za wynik swoich klientów. Wielka nagonka na brokerów, ale nikt nie robi zestawień z wyników klientów w tradycyjnym handlu papierami wartościowymi.
~polo
Gdyby któremuś z redaktorów się kiedyś nudziło i nie mam pomysłu na artykuł/sondę, etc albo jeżeli czyta mnie ktoś aktywniejszy z TJS i mu się podoba taki pomysł : zawsze intrygowało mnie jak wygląda dywersyfikacja pomiędzy rynkami przeciętnego polskiego spekulanta. Czyli właśnie ile % mam w obrocie na Forex, ile na CFD na surowce,Gdyby któremuś z redaktorów się kiedyś nudziło i nie mam pomysłu na artykuł/sondę, etc albo jeżeli czyta mnie ktoś aktywniejszy z TJS i mu się podoba taki pomysł : zawsze intrygowało mnie jak wygląda dywersyfikacja pomiędzy rynkami przeciętnego polskiego spekulanta. Czyli właśnie ile % mam w obrocie na Forex, ile na CFD na surowce, ile na GPW (akcje) , ile GPW kontrakty, ile na NYSE, AMEX, NASDAQ, DB etc etc. , ile na kontraktach futures na inne giełdy, ile na ETF'ach, ile na kontraktach na giełdach towarowych (Londyn, Chicago, Nowy jork, Osaka etc) ile na opcje , ile to same udziały w spółkach, czy i ile % to nieruchomości, obligacje, lokaty etc. Ciekawe osoby które tracą to są osoby "full depo na eur/usd" - a jak nie starczy to wezmę providenta ;p" czy jednak rynki OTC to około 1-5% posiadanego kapitału i jak ktoś wpłaca do brokera forex 10k i je straci to nie ma tragedii, a jest to naturalna kolej rzeczy przy podjęciu tego ryzyka.
Mam czasami takie wrażenie że w naszym kraju największym problemem nie są w ogóle wejścia w rynek, decyzje o kupnie akcji/opcji/kontraktu. Tylko długoterminowe zarządzanie kapitałem i ryzykiem i to trzeba poprawić.
~wojtek
O ktorej ma sie zaczac wza?
~green_go
KNF to nieroby i powinno się to zlikwidować,
jak działał Amber Gold to wszystko było okej, a jak ludzie zarabiają na giełdzie to pozamykać, co za paranoja,
DLATEGO mam konto u Brokera w UK z certyfikatem FCA i mam w poważaniu Was Wy nieroby z KNF!!!
W właśnie tak ta Polska funkcjonuje, NIE funkcjonuje!!!! wciąż zakazy
KNF to nieroby i powinno się to zlikwidować,
jak działał Amber Gold to wszystko było okej, a jak ludzie zarabiają na giełdzie to pozamykać, co za paranoja,
DLATEGO mam konto u Brokera w UK z certyfikatem FCA i mam w poważaniu Was Wy nieroby z KNF!!!
W właśnie tak ta Polska funkcjonuje, NIE funkcjonuje!!!! wciąż zakazy nakazy,
PŁACĘ teraz podatek w UK przez Was wy NIEROBY!!!!!!!!!!
~bonifacy
możesz dać namiary na tego brokera?
sam coraz mocniej planuję przenieść się nie tylko pod względem operacyjnym ale także "papierkowym" do krajów, w którzy za finanse nie odpowiada styropian ze solidarności.
Dzięki za info.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki