REKLAMA
WEBINAR

Ranking brokerów forex według wyników klientów – III kwartał 2016

Marcin Dziadkowiak2016-10-05 07:59zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl
publikacja
2016-10-05 07:59

Brokerzy działający na polskim rynku forex po raz pierwszy opublikowali statystyki prezentujące wyniki swoich klientów. Są one o wiele bardziej optymistyczne niż wcześniejsze dane publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na podstawie danych udostępnionych przez brokerów, przygotowaliśmy rankingi brokerów, których klienci osiągają najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach instrumentów.

Wraz z początkiem października zaczęły obowiązywać wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, które nakładają na firmy inwestycyjne działające na rynku forex wiele nowych obowiązków. Jedna z wytycznych nakłada na brokerów obowiązek okresowej publikacji wyników osiąganych przez klientów inwestujących w instrumenty notowane na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych.

fot. eduardosgatell / / YAY Foto

Komisja uzasadniała wprowadzenie obowiązku publikacji takich danych koniecznością lepszego uświadomienia klientom brokerów foreksowych, z jakim ryzykiem wiążą się inwestycje w instrumenty pochodne, gdzie ma zastosowanie mechanizm dźwigni finansowej. W odróżnieniu od dość teoretycznych informacji, jakie brokerzy zobowiązani są przekazywać klientom rozpoczynającym inwestowanie za ich pośrednictwem, informacje o wynikach transakcji mają mieć wymiar bardziej praktyczny.

Nie ma tragedii

Brokerzy udostępnili dane o wynikach klientów w podziale na różne klasy instrumentów pochodnych, narzucone im przez KNF. Generalnie dane dotyczą instrumentów CFD, czyli kontraktów na różnice kursowe, a cechą wyróżniającą są tutaj instrumenty bazowe będące podstawą dla wspomnianych CFD. Brokerzy wyróżniają zatem CFD: walutowe, akcyjne, towarowe, indeksowe, obligacyjne i stopę procentową, opcje oraz inne instrumenty. Zgodnie z zaleceniem KNF, jest to minimalny podział, jaki mogą zastosować brokerzy. W jednym przypadku, firma CMC Markets, zastosowała dodatkowy podział CFD towarowych.

Zanim zaprezentujemy szczegółowe zestawienia brokerów w poszczególnych kategoriach, aby „zaostrzyć apetyt”, warto zaznaczyć, że wyniki zaprezentowane przez brokerów są znacznie lepsze niż wyniki publikowane dotychczas przez KNF. Ostatnie dane Komisja zaprezentowała w 2014 roku i wynikało z nich, że ok. 19% klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku forex w 2013 roku osiągnęło zysk, a 81% poniosło stratę.

W danych za III kwartał 2016 r. tylko jeden broker w jednej z kategorii zaraportował, że mniej niż 20% klientów osiąga zyski. Niewielu brokerów może się „pochwalić” odsetkiem "zyskownych" klientów wynoszącym poniżej 30%. W naszych zestawieniach dominują raczej liczby z zakresu 30-50% klientów osiągających zyski.

„Publikowane po raz pierwszy wyniki rodzimych domów maklerskich posiadających licencję KNF mogą wydawać się dla niektórych zaskakujące. Jednak dane pokazują, że odsetek zarabiających na foreksie jest wyższy niż w przypadku dotychczas podawanych danych. Z drugiej strony wyniki te potwierdzają dane dostępne dla dojrzałych rynków tego typu usług, np. amerykańskiego” – komentuje Piotr Sobków, Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich.

Tak znaczna różnica pomiędzy wcześniejszymi danymi KNF, a aktualnymi danymi brokerów może wynikać z dwóch powodów. Po pierwszy zastosowano różny okres rozliczeniowy. W przypadku wcześniejszych danych KNF był to rok czasu, tymczasem wytyczne KNF nakładają na brokerów obowiązek publikacji danych kwartalnych. Być może kwartał nie jest jeszcze okresem, w którym większość przeciętnych inwestorów jest w stanie „wyczyścić” swoje konto.

Drugiego wyjaśnienia można upatrywać w zmienności rynku, od której są uzależnione wyniki klientów, a jednocześnie wyniki finansowe brokerów. Przy okazji publikacji wyników XTB za drugi kwartał, które bardzo rozczarowały inwestorów, prezes XTB Jakub Malý w rozmowie z Bankier.pl tłumaczył gorsze wyniki niższą zmiennością na rynkach. Niższa zmienność oznacza mniej transakcji, a tym samym mniejszy zarobek dla brokera.

Opublikowana "paczka" danych jest dopiero pierwszą w historii. Wyniki klientów grających na foreksie mogą różnić się w zależności od poszczególnych kwartałów. Wzrost zmienności na rynkach pociąga zwykle za sobą większą polaryzację wyników inwestorów. W efekcie jest mniejszy odsetek inwestorów zarabiających, z tym że osiągają oni większe zyski, a większy jest odsetek inwestorów ponoszących straty, które także są większe.

Choć prezentowane wyniki są lepsze od wcześniejszych danych KNF, trzeba pamiętać, że w większość kategorii wyraźnie większy odsetek klientów ponosi jednak straty. Jeśli odsetek zyskujących klientów znajduje się w przedziale 30-50%, to 50-70% klientów notuje straty. Aktualne są zatem wszystkie ostrzeżenia KNF o „ryzyku poniesienia przez klienta znacznych strat finansowych, nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego oparte jest kwotowanie cen danego instrumentu pochodnego”.

Nie zalecamy także brać naszych rankingów jako wyznacznika przy wyborze brokera. Nie ma żadnej gwarancji, że jest jakiekolwiek przełożenie lepszych wyników aktualnych klientów danego brokera na wyniki nowych klientów tego brokera. 

Zobacz nasz ranking >> 

Ranking CFD na waluty

W kategorii walutowych CFD mogliśmy uwzględnić wyniki opublikowane przez wszystkich 10 brokerów, którzy opublikowali swoje dane. Największym odsetkiem klientów, którzy zakończyli III kwartał zyskami, może pochwalić się BossaFX. To usługa foreksowa należąca do doskonale znanego inwestorom giełdowym Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Niemal 46% klientów Bossy inwestujących w CFD na waluty zakończyło ostatni kwartał zyskami. Drugie miejsce w zestawieniu zajął XTB z wynikiem tylko nieznacznie gorszym od Bossy. Generalnie, większość brokerów może pochwalić się odsetkiem „zyskownych” klientów na poziomie co najmniej 40%. W tej kategorii odstają tylko klienci DM BZWBK (32% klientów zakończyło kwartał zyskiem) oraz HFT Brokers.

Broker

Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD walutowe

BossaFX

45,79%

XTB

45,46%

Noble Markets

43,79%

TMS Brokers

42,80%

Admiral Markets

41,97%

CMC Markets

41,00%

mForex

40,29%

Alior Forex

40,00%

HFT Brokers

36,36%

DM BZWBK

32,00%

Ranking CFD na akcje

Kolejną kategorią, którą wzięliśmy pod lupę, są CFD na akcje. Tego typu kontrakty oferuje swoim klientom ośmiu z dziesięciu brokerów uwzględnionych w naszym rankingu. Wyniki zestawienia są dużo bardziej zróżnicowane, niż miało to miejsce w przypadku kontraktów walutowych. Od razu zwraca uwagę rozstrzał pomiędzy najlepszym a najgorszym brokerem w zestawieniu. Pojawiają się też brokerzy, którzy mogą pochwalić się odsetkiem zyskujących klientów zdecydowanie przekraczającym 50%.

Liderem zestawienia CFD na akcje okazał się Noble Markets, którego 70% klientów inwestujących w kontrakty akcyjne zakończyło III kwartał 2016 r. zyskiem. Niewiele gorsi okazali się klienci Bossa FX, gdzie odsetek zyskownych klientów sięgnął 66,6%. Dalej jest już zdecydowanie gorzej. Nie dość, że żadne z brokerów nie zdołał przekroczyć poziomu połowy klientów kończących kwartał zyskiem, to jeszcze ich wynikom dość daleko do tego poziomu. Zajmujący trzecie miejsce XTB może pochwalić się 36% klientów z pozytywnym stanem konta. W najgorszym w zestawieniu mForex (foreksowa usługa mBanku) ledwie 11% klientów zakończyło ostatni kwartał na plusie.

Broker

Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD akcyjne

Noble Markets

70,00%

BossaFX

66,67%

XTB

36,31%

HFT Brokers

30,88%

TMS Brokers

29,30%

Admiral Markets

28,12%

CMC Markets

25,00%

mForex

11,36%

Alior Forex

bd

DM BZWBK

bd

Ranking CFD na towary

W kategorii towarowych CFD dysponujemy danymi od dziewięciu brokerów. W tym zestawieniu pierwsze miejsce przypada CMC Markets, który opublikował niestety dane w z podziałem na trzy klasy CFD na towary. Ze względu na to, że dane te mieściły się w przedziale 55 – 60%, zdecydowaliśmy się uwzględnić tego brokera w naszym zestawieniu, ponieważ jego końcowy wynik musiał mieścić się w tym przedziale, a wyniki innych brokerów nie nachodziły na niego. Granicę połowy „zyskownych” klientów udało się jeszcze nieznacznie przekroczyć Admiral Markets, który to broker zajął drugie miejsce w zestawieniu. Klienci pozostałych brokerów w większości osiągali straty, zestawienie zamyka usługa DM BZWBK, gdzie tylko 34% klientów osiągnęło zyski.

Broker

Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD towarowe

CMC Markets

55-60%

Admiral Markets

50,61%

BossaFX

46,93%

TMS Brokers

45,80%

mForex

45,17%

Noble Markets

42,11%

HFT Brokers

40,65%

XTB

40,45%

Alior Forex

35,70%

DM BZWBK

34,00%

Ranking CFD na indeksy

W tej kategorii ponownie zgromadziliśmy dane wszystkich 10 brokerów publikujących wyniki swoich klientów. Liderem zestawienia jest tutaj Noble Markets, który o włos przekroczył poziom 50% „zyskownych” klientów. Niestety, ponownie większość brokerów nie może pochwalić się przekroczeniem foreksowego Rubikonu, jakim jest połowa zarabiających klientów i prezentuje dane z zakresu 30 – 40%. Najgorzej pod tym względem wypada CMC Markets.

Broker

Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD indeksowe

Noble Markets

50,80%

mForex

41,73%

Admiral Markets

40,96%

BossaFX

39,20%

TMS Brokers

38,30%

Alior Forex

37,50%

XTB

37,22%

HFT Brokers

37,03%

DM BZWBK 34,00%

CMC Markets

32,00%

Ranking CFD na obligacje i stopy procentowe

Ostatnią kategorią instrumentów, w której wyniki prezentujemy, są kontrakty na różnice kursowe na obligacje i stopy procentowe. Zestawienie oparliśmy na danych od siedmiu brokerów, choć wyniki klientów opublikowało w sumie osiem firm. Noble Markets zaznaczył jednak, że dane w tej kategorii dotyczą mniej niż 10 klientów i mogą być niereprezentatywne. Stąd zdecydowaliśmy się nie ujmować brokera w tym zestawieniu. W efekcie największym odsetkiem zyskujących klientów może się pochwalić XTB, który jako jedyny przekroczył poziom 60% „zyskownych” klientów. Ta kategoria jest o tyle ciekawa, że aż 4 brokerów może pochwalić się przekroczeniem forkesowego Rubikonu, prócz XTB są to jeszcze mForex, CMC Markets i BossaFX. To jedyna kategoria, gdzie większość brokerów może pochwalić się tak dużymi odsetkami zyskujących klientów.

Broker

Odsetek "zyskownych" klientów w transakcjach na CFD obligacyjne i na stopę procentową

XTB

60,55%

mForex

59,09%

CMC Markets

58,00%

BossaFX

54,44%

TMS Brokers

49,40%

Alior Forex

40,00%

HFT Brokers

33,33%

Noble Markets *

100%

Admiral Markets

bd

DM BZWBK

bd

* dane niereprezentatywne

Ranking podsumowujący brokerów wg kategorii

Pokusiliśmy się o przygotowanie prostego rankingu podsumowującego wyniki brokerów w poszczególnych kategoriach. Ze względu na brak danych źródłowych o liczbie zyskujących bądź tracących klientów, nie mogliśmy oprzeć się tutaj na prostym wyliczeniu odsetka z poszczególnych kategorii. Zdecydowaliśmy się więc na dość prostą metodę – przydzielenie punktacji od 10 do 1 za miejsca zajęte przez brokerów w poszczególnych zestawieniach. Najwięcej punktów przyznawaliśmy za fotel lidera, najmniej za ostatnie miejsce. Na tej podstawie policzyliśmy średnią punktową.

W tak przygotowanym rankingu ogólnym, najlepiej  wypadła usługa BossaFX Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, zyskując przeciętnie 7,8 pkt. Na podium znalazły się jeszcze Noble Markets i Admiral Markets, także uzyskując średnią co najmniej 7 punktów. Na drugim biegunie, z najgorszymi wynikami, uzyskując 4 punkty i mniej znalazły się DM BZWBK (1,33 pkt), Alior Forex (3,75 pkt) oraz HFT Brokers (4 pkt). W przypadku DM BZWBK wpływ na niski wynik może mieć fakt, że oferuje on swoje usługi tylko w trzech z pięciu kategorii. Stąd wystarczyły dwie kiepskie lokaty, aby zająć ostatnie miejsce w naszym rankingu. Dziwi nieco niska pozycja HFT Brokers, który chwali się autorskim systemem  HFT Robotero, pozwalającym na ultraszybkie, automatyczne inwestowanie na podstawie strategii opartych na publikowanych danych makroekonomicznych.

Broker

Średnia z zestawień (pkt) *

BossaFX

8,20

NobleMarkets 7,20

Admiral Markets

7,00

XTB

6,80

TMS Brokers

6,40

mForex

6,20

CMC Markets

5,60

HFT Brokers

4,00

Alior Forex

3,75

DM BZWBK 1,33

* brak danych w rankingu szczegółowym nie był punktowany i nie był brany pod uwagę do średniej

Sprostowanie

Ze względu na błąd obliczeniowy, który wystąpił dla danych DM BZWBK, aktualna wersja rankingu różni się od pierwotnie opublikowanej. W efekcie wynik DM BZWBK okazał się znacznie gorszy od pierwotnego, broker zajął ostatnie miejsce w rankingu, nie drugie, jak było w pierwotnej wersji. Za błąd bardzo przepraszamy naszych Czytelników oraz instytucje, które wzięły udział w rankingu.

Źródło:
Marcin Dziadkowiak
Marcin Dziadkowiak
zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl

Zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl. Już w czasie studiów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu rynki kapitałowe stały się jego pasją, która pozwoliła mu rozpocząć pracę w Bankier.pl i rozwijać dział giełdowy. Zainteresowanie sprawami krajowymi i zagranicznymi pozwoliło mu także spełnić się w pracy w prowadzeniu newsroomu. Jego ambicją jest, aby Bankier.pl był wciąż najlepszym źródłem informacji, nie tylko dla inwestorów giełdowych. T +48 71 748 95 03 K +48 601 560 819

Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (45)

dodaj komentarz
~Wojciech
Szczerze?
W Polsce macie bardzo dobrych brokerów, pod nadzorem KNF, ze statystyką jak w artykule. Do tego możecie się zapisać na e-mailowe powiadomienia KNF o ostrzeżeniach.

Tylko debil zakłada konto u jakichś cypryjskich oszustów, za jakieś g***o warte rabaty, zniżki, pseudo darmową dodatkową kasę od brokera do
Szczerze?
W Polsce macie bardzo dobrych brokerów, pod nadzorem KNF, ze statystyką jak w artykule. Do tego możecie się zapisać na e-mailowe powiadomienia KNF o ostrzeżeniach.

Tylko debil zakłada konto u jakichś cypryjskich oszustów, za jakieś g***o warte rabaty, zniżki, pseudo darmową dodatkową kasę od brokera do inwestowania.
~Konstanty
Czy ktoś handluje w HotForex? Słyszałem dobre opinie o brokerze.
~Wojciech
Nie żartuj, szukasz naiwnych?
~bogus22
czy ktoś z Was handluje z easyMarkets?
~olek
ja już koło 2 lat. a dlaczego pytasz?
~max odpowiada ~olek
gdzie maja dobre spready?
~klara odpowiada ~olek
jakie konto polecasz w Hot forex?
~marshal
słyszałem, że Hot forex jest w porządku
~mazin
dlaczego właśnie Hot forex polecasz?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki