Rada nadzorcza PBS zaskarży decyzję o przymusowej restrukturyzacji

Wojciech Boczoń2020-01-23 10:33, akt.2020-01-23 16:12analityk Bankier.pl
publikacja
2020-01-23 10:33
aktualizacja
2020-01-23 16:12

Członkowie rady nadzorczej Banku PBS zamierzają zaskarżyć decyzję dotyczącą przymusowej restrukturyzacji banku. Nadzorowana przez nich instytucja w ostatnich miesiącach roku wypracowała dodatnie wyniki finansowe. Podkreślają, że BFG zlecił audyt spółce, która nie jest firmą audytorską. Mają też zastrzeżenia do działalności KNF.

W ubiegłym tygodniu Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o przymusowej restrukturyzacji spółdzielczego banku PBS z Sanoka. Obsługę klientów przeniesiono do utworzonego w tym celu banku pomostowego – Banku Nowego BFG. Powodem decyzji miała być zła sytuacja finansowa banku, a przymusowa restrukturyzacja stała się alternatywą wobec możliwości ogłoszenia upadłości. Z chwilą doręczenia decyzji o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone.

/ fot. Podły / Wikimedia Commons

„Bank wypracował dodatni wynik”

Serwis esanok.pl opublikował oświadczenie rady nadzorczej banku. Wynika z niego, że bank PBS od roku 2016 pozostawał pod ścisłym nadzorem KNF i realizował plan naprawczy. Jeszcze w grudniu 2019 r. opracował aktualizację planu naprawy i przedłożył nadzorcy. Miało to związek z utworzeniem znaczącego poziomu rezerw. „Do dnia wydania decyzji o przymusowej restrukturyzacji przez BFG, bankowi nie przekazano żadnego dokumentu w zakresie oceny przedłożonego planu naprawy.” – czytamy w oświadczeniu.

Członkowie rady nadzorczej podkreślają, że w 2019 r. bank dwukrotnie został sprawdzony przez niezależną firmę audytorską, która potwierdziła, że księgi prowadzone są prawidłowo, a na koniec roku bank wypracuje dodatni wynik finansowy. W wyniku audytu bank złożył do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na zaliczenie wyniku do kapitału podstawowego Tier1, który do dnia wydania decyzji BFG nie został rozpatrzony, pomimo tego że to działanie było również wcześniej uzgadniane z przedstawicielami KNF.

„Zaudytowany wynik badania śródrocznego na dzień 31.10.2019 roku oraz całoroczny za rok 2019 odwrócił wreszcie trend raportowania strat. Utrzymany w kolejnych miesiącach dawał gwarancje stabilności i możliwości kontynuacji działalności. Praktycznie na finiszu naszych działań proces dojścia do minimów nadzorczych został przerwany niezrozumiałą powszechnie decyzją BFG, która zakłóciła objętą do tej pory przez bank szczególną troską stabilność płynnościową oraz nadszarpnęła wizerunek sektora banków spółdzielczych. Bank na dzień 31.10.2019 roku wypracował wynik finansowy brutto w kwocie 23,1 mln zł a wynik netto 18,8 mln zł przy łącznym współczynniku kapitałowymi 3,45%, oraz dodatnich kapitałach bilansowych” – czytamy w oświadczeniu.

Audyt zlecono firmie niebędącej firmą audytorską

Zdaniem rady nadzorczej niezrozumiała jest kwota oszacowania strat na poziomie 182,9 mln zł przez firmę, której BFG zleciło wykonanie. Firma ta nie jest firmą audytorską i nie podlega ona nadzorowi Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Przedmiotem jej działania są między innymi zarządzanie nieruchomościami i usługi doradztwa i metod zarządzania.

Z tego względu rada zdecydowała się wnieść skargę na powyższe decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem BFG. Jej zdaniem „wpisują się one w bieżące doniesienia co do braku właściwego nadzoru nad spółką GetBack i wręcz przesadzone w naszej ocenie działania nadzorcze UKNF i BFG wobec naszego banku” – napisali członkowie rady nadzorczej.

"Oszacowanie przeprowadziła firma, która jest jednym ze światowych liderów w zakresie audytu, doradztwa transakcyjnego, biznesowego oraz podatkowego. Podmiot który wykonał oszacowanie należy do sieci firm zatrudniającej ponad 200 tys. pracowników w ponad 150 krajach. W Polsce swoją działalność prowadzi od prawie 30 lat zatrudniając kilka tysięcy pracowników. W ciągu ostatnich 10 lat firmy należące do tej samej sieci świadczyły m. in. usługi audytorskie dla 5 z 10 z największych banków komercyjnych w Polsce" - odpowiada na zarzuty Filip Dutkowski, rzecznik prasowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w oświadczeniu przesłanym do Bankier.pl.

"Ponadto wykonawca oszacowania świadczył i regularnie świadczy usługi doradztwa transakcyjnego, podatkowego oraz biznesowego, w tym usługi wycen, dla największych podmiotów z sektora finansowego. Oszacowanie zlecone przez BFG nie stanowi czynności rewizji finansowej w myśl obowiązujących przepisów. Wykonywanie takich zleceń nie podlega nadzorowi Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego" - tłumaczy Dutkowski.

Stanowisko Urzędu KNF ws. oświadczenia RN PBS w Sanoku

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w nawiązaniu do oświadczenia Rady Nadzorczej w zawieszeniu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku (PBS w Sanoku) wydanego w związku z decyzją Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji wskazuje, że wszczęcie przez BFG przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku wynikało m.in. z faktu, że KNF stwierdziła nieskuteczność działań naprawczych podejmowanych przez PBS oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa środków gromadzonych w tym banku.

Podjęte przez BFG działania uwzględniają opinię KNF o braku przesłanek wskazujących, że działania PBS mogły we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Powyższa ocena wynikała w szczególności ze znacznej skali problemów stwierdzonych w działalności PBS w Sanoku. 

W ramach nadzoru KNF stwierdziła w PBS w Sanoku liczne i poważne nieprawidłowości, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Zidentyfikowano istotne naruszenia przepisów prawa, również takie, które wymagały zawiadomienia Prokuratury.

Uruchomiona i prowadzona przez BFG restrukturyzacja PBS w Sanoku wynika z wdrożonych do prawa polskiego regulacji unijnych. Przymusowa restrukturyzacja pozwala uniknąć upadłości banku, w której jednostki samorządu terytorialnego mogłyby stracić wszystkie środki pieniężne.

Ponadto, PBS w Sanoku w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok poinformował o możliwości podjęcia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wobec banku działań w zakresie przymusowej restrukturyzacji wynikających z art. 101 ustawy o BFG.

Straty poniosą JST

Decyzja o przymusowej restrukturyzacji miała uchronić bank przed ogłoszeniem upadłości. W związku z faktem, że obsługę klientów indywidualnych przejął Bank Nowy BFG, udało się zachować ich środki w całości, z wyjątkiem odsetek od kwot przekraczających limit gwarancji BFG. Mimo tego od wtorku rano przed oddziałami banku BPS ustawiły się kolejki klientów. Większość osób w rozmowie z PAP deklarowała, że jeśli otrzymają zapewnienie, że pieniądze są bezpieczne, to nie będą likwidować konta w banku.

W wyniku restrukturyzacji część depozytów jednostek samorządu terytorialnego, dużych firm i innych podmiotów nieobjętych gwarancjami pozostała w banku w restrukturyzacji w celu pokrycia strat i zostanie finalnie utracona. „W ocenie BFG podjęcie przymusowej restrukturyzacji jest konieczne, aby zapewnić kontynuację funkcji krytycznej. Zgodnie z ustawą o BFG środki JST nie są objęte gwarancjami Funduszu i zgodnie wykonanym oszacowaniem JST straciłyby je w całości w przypadku upadłości PBS" - można przeczytać w komunikacie BFG.

W banku swoje pieniądze trzymało 30 samorządów. Jak pisaliśmy wczoraj, stracą one blisko 43 proc. pieniędzy zdeponowanych na kontach. Samorządowcy do piątku prześlą do podkarpackiego urzędu wojewódzkiego informacje o wielkości strat. „Takie zestawienie zobowiązałam się przekazać na ręce ministra finansów i premiera. Mam nadzieję, że samorządy przedstawią mi również informacje, jakie to były środki, czy to były środki na świadczenie 500+, czy to były pieniądze na innego rodzaju świadczenia” – powiedziała wojewoda podkarpacka Ewa Leniart.

Niebezpieczny precedens

Zdaniem Aleksandra Kowalskiego, analityka banku Pekao, utracenie środków finansowych przez JST nie może być jednak argumentem przemawiającym za uznaniem przyjmowania depozytów od JST przez PBS za funkcję krytyczną w rozumieniu Ustawy o BFG/BRRD. „Działanie takie tworzy niebezpieczny precedens. Dochodzi do nieuprawnionego transferu środków od podmiotów objętych obowiązkiem wnoszenia składek na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji do podmiotów gospodarki realnej (jednostek samorządu terytorialnego), którym przyznaje się ochronę niewynikającą z Ustawy o BFG/BRRD” – pisze Kowalski. Jego zdaniem osłabia się w ten sposób dyscyplinę rynkową.

„Tworzy się bowiem stan faktyczny, w którym podmioty nieobjęte gwarancją BFG, są zachęcane do deponowania środków finansowych w bankach, bez konieczności uwzględnienia sytuacji kapitałowej czy płynnościowej tych banków. Tworzy się pewne domniemanie rozszerzenia gwarancji BFG poza jej ustawowy krąg, pod pozorem przymusowej restrukturyzacji.” – napisał Aleksander Kowalski w serwisie Linkedin.

Źródło:
Wojciech Boczoń
Wojciech Boczoń
analityk Bankier.pl

Ekspert z zakresu bankowości. Prześwietla i recenzuje najnowsze produkty i usługi finansowe, zajmuje się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem finansów osobistych. Ma konto w każdym banku, więc systemy bankowości internetowej i mobilnej nie mają dla niego tajemnic. Autor komentarzy, poradników, artykułów i raportów o bankowości skierowanych zarówno do branży, jak i jej klientów. Redaktor prowadzący PRNews.pl - największego w kraju serwisu dla branży bankowej. Laureat nagrody dziennikarskiej im. Mariana Krzaka, Dziennikarz Roku 2013 według Kapituły Konkursu IX Kongresu Gospodarki Elektronicznej przy Związku Banków Polskich.

Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (27)

dodaj komentarz
tryby
Na kilometr śmierdzi szwindel z udziałem partii rządzących. Jak SKOK Wołomin i inne.
kruszyniak
dlaczego samorządy trzymają powyżej 100tyś euro w jednym banku?
prywatne osoby uważają a samorządy nie bo to nie ich środki ??
staryznajomy
E tam
Pewnie nie chcieli zatrudnić za 1% obrotu jakiegos PiSowca !
klewi
Władza zrobiła sobie skok na Bank i jeszcze myślą, że jak zrobili to w białych rękawiczkach, bo niby zgodnie z przepisami, które sami wcześniej procesowali i uchwalili to ujdzie im to płazem. Brawo Rada Nadzorcza popieram. Ten kto się zna na bankowości to wie, że to rabunkowe rozwiązanie BFG. PBS był jednym z lepszych Władza zrobiła sobie skok na Bank i jeszcze myślą, że jak zrobili to w białych rękawiczkach, bo niby zgodnie z przepisami, które sami wcześniej procesowali i uchwalili to ujdzie im to płazem. Brawo Rada Nadzorcza popieram. Ten kto się zna na bankowości to wie, że to rabunkowe rozwiązanie BFG. PBS był jednym z lepszych banków a ich kapitał i samodzielność, łakomym kąskiem dla PISoWŁADZY
grzechu_comeback
o ho ho! Emeryturkę zabrali, czy co? Jeżeli ten prawie upadły bank to wzorzec, to jak opisać resztę kilkuset banków i banczków? Nie ma czego POpierać, bo współczynnik 3 nie oznacza "dostateczny", tylko "uciekaj kto może". A przepisy, "co procesowaly", to "one uzgadnialy" z samą o ho ho! Emeryturkę zabrali, czy co? Jeżeli ten prawie upadły bank to wzorzec, to jak opisać resztę kilkuset banków i banczków? Nie ma czego POpierać, bo współczynnik 3 nie oznacza "dostateczny", tylko "uciekaj kto może". A przepisy, "co procesowaly", to "one uzgadnialy" z samą najjaśniejszą UE.... ot, desantem nam przekazali DYREKTYWY i nie ma zmiłuj! JEDYNIE SŁUSZNA WŁADZA tak te warunki i tłumaczenia tychże dokumentów załatwiły, że tera Bank Spółdzielczy MUSI się tak samo wykazywać jak moloch komercyjny z popmpą płynności za granicą. Jak się głosowało tak się ma! Teraz nawet udziałowiec takiego banku nie może odzyskać szybko udziałów, bo UE tak nakazało a Polska nie potrafiła wytłumaczyć, że u nas bankowość wygląda nieco inaczej niż na Zachodzie. Więc komentuj zgodnie ze stanem a nie zgodnie z tym jak "Inowrocław" każe.
grzechu_comeback
łączny współczynnik 3.....hmmm to chyba trochu mało, prawda Rado Nadzorcza?
A jakie są perspektywy utrzymania wzrostu wyniku i odbudowy kapitałowej adekwatności?
Tego ani Rada ani były Zarząd, przynajmniej w tym proteście, nie mówią. A szkoda.
A co do JST, swoją drogą takie ślepe lokowanie MILIONÓW, to raczej
łączny współczynnik 3.....hmmm to chyba trochu mało, prawda Rado Nadzorcza?
A jakie są perspektywy utrzymania wzrostu wyniku i odbudowy kapitałowej adekwatności?
Tego ani Rada ani były Zarząd, przynajmniej w tym proteście, nie mówią. A szkoda.
A co do JST, swoją drogą takie ślepe lokowanie MILIONÓW, to raczej niegospodarność. No, ale z drugiej strony, gdyby JST wycofały swoje środki, to już dawno nie byłoby tego problemu....więc to może wspaniałomyślność samorządu lokalnego?
A może tak bankier zainteresuje się SEKTOREM? Są duże i małe banki. Jak tam sobie one radzą, gdy stopy rosnąć nie chcą. I nie rosną już strasznie długo. A koszty maleć nie chcą.... Przecież taki Zarząd musi zarobić! Zrzeszenia i gwarancje są w stanie udźwignąć raczej tylko incydentalne kłopoty, bo jeżeli tak..... aż strach pomyśleć
ertyy
Mało, ale bank operacyjnie przynosił zysk i o odbudowywał ten kapitał.
grzechu_comeback odpowiada ertyy
CZYM odbudowywał, skoro zysk się dopiero pojawił? Chęciami? Ile lat ma się restrukturyzować? 5, 10, 15? To już było, taki program dla dzieci. NIKT nie pozwoliłby sobie na bezpodstawną decyzję, tego kalibru i z takimi konsekwencjami. Możemy sobie tak dyskutować o niczym. Bez dostępu do szczegółowych danych można sobie CZYM odbudowywał, skoro zysk się dopiero pojawił? Chęciami? Ile lat ma się restrukturyzować? 5, 10, 15? To już było, taki program dla dzieci. NIKT nie pozwoliłby sobie na bezpodstawną decyzję, tego kalibru i z takimi konsekwencjami. Możemy sobie tak dyskutować o niczym. Bez dostępu do szczegółowych danych można sobie tylko gdybać-tak jak ja. Lub myśleć życzeniowo lub tak jak SZEF każe :)
madarot odpowiada grzechu_comeback
Gadałbyś inaczej gdyby z dniz na dziej ukradli ci obligacje tego banku - 100% straty!
ertyy odpowiada grzechu_comeback
Są dane - obligacje banku były na Catalyst. I co w tym złego, że bank będzie odbudowywał kapitały, choćby i 20 lat. Ten bank miał historię ponad 100 lat!

Powiązane: Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki