REKLAMA

REMAK: Zawarcie Umowy.

2021-06-25 09:18
publikacja
2021-06-25 09:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Zawarcie Umowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, ”Wykonawca”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021, informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z New Cogen sp. z o.o., której przedmiotem jest wykonanie zadania pn.:”Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Dąbskiej w Szczecinie, w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn.: Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Szczecinie” (dalej: ”Umowa”).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zadania wynosi 27 999 300,00 zł netto. Termin rozpoczęcia prac w ramach zadania - od podpisania umowy, a jako przewidywany termin odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji wskazano kwiecień 2023r. Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach Umowy (w tym również z tytułu kar umownych), została ograniczona do 100% wartości wynagrodzenia brutto, nie mniej jednak niż do wartości ubezpieczenia. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona w każdym przypadku do szkód rzeczywistych, wyłącza się odpowiedzialność za utracone korzyści. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Aleksander Umiński Prezes Zarządu
2021-06-25 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki