REKLAMA

QUMAK S.A.: wyniki finansowe

2019-04-29 21:40
publikacja
2019-04-29 21:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._Pismo_Syndyka.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Sprawozdanie_jednostkowe_za_2018_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Zalacznik_do_sprawozdania_z_dzialalnosci_Emitenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Pismo_w_sprawie_odmowy_podpisania_oswiadczenia_i_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6.Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_wraz_z_pismem_Syndyka.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7._Stanowisko_Syndyka_w_sprawie_stanowiska_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_Stanowisko_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9._Sprawozdanie_z_badania_przez_firme_audytorska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
10._Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 101 755 258 506 23 847 60 901
II. Strata z działalności operacyjnej -96 540 -64 930 -22 625 -15 297
III. Strata brutto -94 061 -66 260 -22 044 -15 610
IV. Strata netto -94 061 -74 260 -22 044 -17 495
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 548 -29 820 363 -7 025
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 626 -3 419 -381 -806
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -833 29 523 -195 6 955
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -910 -3 716 -213 -875
IX. Strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) -2,33 -1,84 -0,55 -0,43
X. Aktywa razem 14 432 110 333 3 352 26 453
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 143 489 145 315 33 370 34 840
XII. Zobowiązania długoterminowe 0 41 620 0 9 979
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 143 489 103 694 33 370 24 861
XIV. Kapitał własny -129 058 -34 982 -30 013 -8 387
XV. Kapitał akcyjny 40 375 40 375 9 390 9 680
XVI. Liczba akcji 40 375 40 375 40 375 40 375
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,2 -0,87 -0,74 -0,21
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,2 -0,87 -0,74 -0,21
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. Pismo Syndyka.pdf1. Pismo Syndyka.pdf Pismo Syndyka
2. Sprawozdanie jednostkowe za 2018 r.pdf2. Sprawozdanie jednostkowe za 2018 r.pdf Sprawozdanie jednostkowe za 2018 r.
3. Sprawozdanie z działalności Emitenta.pdf3. Sprawozdanie z działalności Emitenta.pdf Sprawozdanie z działalności Emitenta
4. Załącznik do sprawozdania z działalności Emitenta.pdf4. Załącznik do sprawozdania z działalności Emitenta.pdf Załącznik do sprawozdania z działalności Emitenta
5. Pismo w sprawie odmowy podpisania oświadczenia i sprawozdań.pdf5. Pismo w sprawie odmowy podpisania oświadczenia i sprawozdań.pdf Pismo w sprawie odmowy wydania oświadczenia i sprawozdań
6.Oświadczenia Rady Nadzorczej wraz z pismem Syndyka.pdf6.Oświadczenia Rady Nadzorczej wraz z pismem Syndyka.pdf Oświadczenia Rady Nadzorczej wraz z pismem Syndyka
7. Stanowisko Syndyka w sprawie stanowiska audytora.pdf7. Stanowisko Syndyka w sprawie stanowiska audytora.pdf Stanowisko Syndyka w sprawie stanowiska audytora
8 Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdań.pdf8 Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdań.pdf Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdań
9. Sprawozdanie z badania przez firmę audytorską.pdf9. Sprawozdanie z badania przez firmę audytorską.pdf Sprawozdanie z badania przez firmę audytorską
10. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie audytora.pdf10. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie audytora.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie audytora

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 - -


2019-04-29 Wszyscy członkowie Zarządu Emitenta złożyli rezygnacje z
dniem 1 kwietnia 2019 r. Raport roczny składa osoba zarządzająca -
Syndyk masy upadłości Qumak S.A. Piotr Duda. Syndyk odmówił podpisania
sprawozdań z przyczyn opisanych w załączonych dokumentach.PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Monika Pietras-Ryba Pełnomocnik GL Accounting Leader Sp. z o.o. sp.k. (pełnomocnictwo z dnia 29.04.2019)
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki