QUIZPolskie firmy chcą wprowadzać innowacje, ale napotykają poważne przeszkody

2023-03-27 10:15
publikacja
2023-03-27 10:15

Jak wynika z IV edycji badania „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” przeprowadzonego przez PARP, w 2021 r. aż 79,6 proc. polskich przedsiębiorstw wprowadziło lub próbowało wdrożyć przynajmniej jedną innowację, a ponad jedna trzecia firm innowacyjnych przeznaczyła na ten cel nie więcej niż 50 tys. zł.

Polskie firmy chcą wprowadzać innowacje, ale napotykają poważne przeszkody
Polskie firmy chcą wprowadzać innowacje, ale napotykają poważne przeszkody
/ Unsplash

Badanie, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadza od 5 lat, dowodzi, że aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw znacząco rośnie i przynosi korzyści. Oto najważniejsze wnioski, które płyną z raportu:

  • Ankietowani przedsiębiorcy zadeklarowali w badaniu, że podejmowane przez nich działania innowacyjne w 2021 r. przyczyniły się do: ogólnego rozwoju firmy (odpowiedzi raczej tak i zdecydowanie tak stanowiły 90,8 proc.) oraz do podniesienia jakości usług i wyrobów (83,6 proc.), a także do zwiększenia wydajności pracy (83,4 proc.).
  • Środki własne firm były w 2021 r. głównym źródłem finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o zewnętrzne źródła finansowania, były to przede wszystkim dotacje pozyskiwane z funduszy unijnych (45,9 proc.).
  • W przypadku firm aktywnych innowacyjnie współpracę z partnerami zewnętrznymi zadeklarowało 53,6 proc., które wprowadziło innowacje, oraz 58,3 proc., które realizowały projekt innowacyjny w sposób nieskuteczny, tzn. przerwały go, zaniechały lub nie ukończyły.
  • Aktywność na rynkach międzynarodowych prowadziło w 2021 r. ok. 7,7 proc. przedsiębiorstw, w przypadku firm innowacyjnych odsetek ten był nieznacznie wyższy (7,9 proc.).
  • Kluczową kwestią wpływającą na podejmowanie działań innowacyjnych są bariery administracyjne (77,9 proc. firm) oraz koszty (72,2 proc.).
  • Na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wskazało zaledwie 14,3 proc. ogółu przedsiębiorstw. Firmy podejmujące prace B+R wskazywały częściej charakter dorywczy tych prac (54,3 proc.) niż ciągły (45,3 proc.).
  • 17 proc. przedsiębiorstw planuje podjęcie działalności innowacyjnej w ciągu następnego roku (przy czym tylko 2,7 proc. „zdecydowanie planuje”, a pozostali „raczej” planują). Większość przedsiębiorstw raczej nie zamierza lub zdecydowanie nie zamierza podejmować tego typu aktywności (łącznie 80,0 proc.).
fot. Materiał Partnera / 

Sprawdź swoją wiedzę w krótkim quizie, w którym pytamy po raz kolejny o Fundusze Europejskie:

Źródło:
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Powiązane: Dotacje unijne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki