REKLAMA

PartnerBud S.A.: Zmiany w Zarządzie Emitenta

2020-03-04 17:56
publikacja
2020-03-04 17:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-04
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Zmiany w Zarządzie Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 4 marca 2020 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Roberta Kasprzaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki („Rezygnacja”).
Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 4 marca 2020 r.

Powodem Rezygnacji są sprawy osobiste.

W związku z powyższym, skład Zarządu Spółki jest następujący:
1. Paweł Tamborski – Prezes Zarządu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-04 Paweł Tamborski Prezes Zarządu Paweł Tamborski
2020-03-04 Maciej Cader Prokurent Maciej Cader
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki