REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

2021-04-23 08:23
publikacja
2021-04-23 08:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._Pismo_Prezesa_Zarzadu_PZ_CORMAY_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Sprawozdanie_finansowe_PZ_CORMAY_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Sprawozdanie_Zarzadu_PZ_CORMAY_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Oswiadczenie_RN_PZ_CORMAY_S.A._KA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Sprawozdanie_z_badania_PZ_CORMAY_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6._Ocena_RN_PZ_CORMAY_S.A._sprawozdania_PZ_CORMAY_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 43 146 43 444 9 643 10 099
II. Koszt własny sprzedaży 30 602 30 751 6 840 7 148
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 731) (36 997) (1 057) (8 600)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 244 (37 385) 278 (8 691)
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 1 153 (37 444) 258 (8 704)
VI. EBITDA* (723) (33 385) (162) (7 761)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (971) 5 254 (217) 1 221
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 142) (13 937) (1 820) (3 240)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 704 10 084 2 839 2 344
X. Przepływy pieniężne netto razem 3 591 1 401 803 326
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) 0,014 (0,445) 0,003 (0,103)
XII. Aktywa razem 106 594 112 384 23 098 26 391
XIII. Zobowiązania długoterminowe 14 465 15 866 3 134 3 726
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 27 935 15 466 6 053 3 632
XV. Kapitał własny 64 194 81 052 13 910 19 033
XVI. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 18 247 19 773
XVII. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,96 0,17 0,23


* EBITDA została zdefiniowana jako zysk (strata) z działalności
operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji za okres


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. Pismo Prezesa Zarządu PZ CORMAY S.A._2020.pdf1. Pismo Prezesa Zarządu PZ CORMAY S.A._2020.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_PZ CORMAY S.A._2020.pdf2. Sprawozdanie_finansowe_PZ CORMAY S.A._2020.pdf
3. Sprawozdanie_Zarządu_PZ CORMAY S.A._2020.pdf3. Sprawozdanie_Zarządu_PZ CORMAY S.A._2020.pdf
4. Oświadczenie RN PZ CORMAY S.A._KA_2020.pdf4. Oświadczenie RN PZ CORMAY S.A._KA_2020.pdf
5. Sprawozdanie z badania_PZ CORMAY S.A._2020.pdf5. Sprawozdanie z badania_PZ CORMAY S.A._2020.pdf
6. Ocena_RN PZ CORMAY S.A._sprawozdania_PZ CORMAY S.A._2020.pdf6. Ocena_RN PZ CORMAY S.A._sprawozdania_PZ CORMAY S.A._2020.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2021-04-23 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
2021-04-23 Flavio Finotello Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Joanna Kamińska Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki