REKLAMA

POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej pomiędzy Emitentem a podmiotem zależnym Emitenta.

2020-10-28 13:39
publikacja
2020-10-28 13:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-28
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej pomiędzy Emitentem a podmiotem zależnym Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 21 marca 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym został zawarty aneks („Aneks”) do umowy dnia 21 marca 2018 roku („Umowa”), mającej za przedmiot dostawę, roboty budowlane oraz usługi związane z realizacją przez Emitenta Kontraktu (jak zdefiniowano w raporcie bieżącym nr 61/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku), której stronami są Emitent oraz podmiot zależny Emitenta - Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach („PxB”). Na mocy Aneksu, w związku z koniecznością realizacji przez PxB nowych oraz zamiennych robót budowlanych, wynagrodzenie tego podmiotu z tytułu realizacji przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu o 34.656.475,15 PLN netto. Mając na uwadze ww. okoliczności, a także możliwe utrudnienia związane z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SAR-CoV-2, strony postanowiły w ramach Aneksu, o zmianie końcowego terminu realizacji Umowy na dzień 12 lutego 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-28 Michał Głowiński Specjalista ds. prawnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki