REKLAMA

PEKABEX: Informacja o wypłacie dywidendy

2022-06-23 18:41
publikacja
2022-06-23 18:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 4.965.302,40 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa złote 40/100), tj. 0,20 zł na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 24 826 512 sztuk.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 29 lipca 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 14 października 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2022-06-23 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki