REKLAMA
WEBINAR

PCC EXOL S.A.: wyniki finansowe

2022-11-10 19:14
publikacja
2022-11-10 19:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PCC_EXOL_raport_3Q2022_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2022-11/PCC-Rokita-wybrane-dane-finansowe-3Q2022_202211100490349212.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Exol_wybrane_dane_finansowe_09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 902 746 574 837 192 565 126 102
II. Zysk na działalności operacyjnej 134 031 49 180 28 590 10 789
III. Zysk przed opodatkowaniem 125 898 45 405 26 855 9 961
IV. Zysk netto 100 414 35 243 21 419 7 731
V. EBITDA 146 030 59 513 31 150 13 055
VI. Pozostałe dochody całkowite netto 13 379 2 139 2 854 469
VII. Całkowite dochody ogółem 113 793 37 382 24 273 8 201
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 72 719 9 254 15 512 2 030
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej* (38 576) (21 306) (8 229) (4 674)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (39 497) (26 144) (8 425) (5 735)
XI. Przepływy pieniężne netto (5 354) (38 196) (1 142) (8 379)
XII. Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 21 360 25 583 4 556 5 612
XIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 174 137 173 476 174 137 173 476
XIV. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 0,58 0,20 0,12 0,04
XV. Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 30.09.2022 Stan na 31.12.2021
XVI. Aktywa trwałe 507 632 472 044 104 240 102 632
XVII. Aktywa obrotowe 325 221 249 185 66 783 54 178
XVIII. Kapitał własny 424 113 330 476 87 090 71 852
XIX. Kapitał akcyjny 174 137 173 476 35 759 37 717
XX. Zobowiązania długoterminowe 196 946 146 803 40 442 31 918
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 211 794 243 950 43 491 53 040
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 2,44 1,91 0,50 0,42
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK PCC EXOL_raport_3Q2022 .pdfGK PCC EXOL_raport_3Q2022 .pdf Skonsolidowany raport okresowy za III kwartały 2022
GK PCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2022.pdfGK PCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2022.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
PCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2022.pdfPCC Exol_wybrane dane finansowe_09.2022.pdf Wybrane jednostkowe dane finanswoe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Dariusz Ciesielski Prezes Zarządu
2022-11-10 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki