REKLAMA

PAMAPOL S.A.: Zawarcie kolejnych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2020-12-29 13:42
publikacja
2020-12-29 13:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-29
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Zawarcie kolejnych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2020, 22/2020 i 25/2020 dotyczących przetargów nieograniczonych na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 (Przetargi), organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (KOWR), a także raportu bieżącego nr 27/2020 o podpisaniu umowy na dostawy groszku z marchewką, Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 r. powziął informację o podpisaniu przez KOWR kolejnej umowy na dostawy artykułu spożywczego realizowanego w ramach Przetargów (Umowa).

Na mocy zawartej Umowy Emitent zobowiązał się do dostarczenia w okresie do 31 lipca 2021 r. szynki drobiowej o wymaganiach jakościowych określonych w Umowie, na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wartość dostaw objętych treścią Umowy wynosi ok. 32,1 mln zł brutto.

Jednocześnie Emitent informuje, że przed podpisaniem Umowy doszło do podpisania z KOWR analogicznej umowy, która miała wartość ok. 9,2 mln zł brutto - na dostawy fasolki po bretońsku. Tym samym łączna wartość umów zawartych z KOWR przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. (WZPOW) w ramach Przetargów wynosi ok. 57,2 mln zł brutto.

Warunki realizacji Umowy, stosunek wartości zabezpieczenia wykonania Umowy do jej wartości oraz kary umowne są takie same jak te, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 27/2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-29 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki