REKLAMA

P.A. NOVA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-22 23:20
publikacja
2021-04-22 23:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_prezesa_zarzadu_skons.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20201231_SSF_PA_NOVA_SzB_22042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20201231_SSF_PA_NOVA_SzB_22042021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PANOVA_SSF_2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PANOVA_SSF_2020.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_skons.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_audytor_skons.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_zarzadu_skons.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_zarzadu_skons.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_skons.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_skons.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 161 677,00 284 036,00 36 135,00 66 027,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 106,00 46 033,00 7 176,00 10 701,00
III. Zysk (strata) brutto 19 820,00 48 285,00 4 430,00 11 224,00
IV. Zysk (strata) netto 15 674,00 36 852,00 3 503,00 8 567,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 83 453,00 11 051,00 18 652,00 2 569,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 860,00 37 316,00 -3 768,00 8 675,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -61 610,00 -46 317,00 -13 770,00 -10 767,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 983,00 2 050,00 1 114,00 477,00
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,57 3,69 0,35 0,86
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,57 3,69 0,35 0,86
XI. Aktywa, razem 828 026,00 899 269,00 179 428,00 211 170,00
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 433 260,00 505 259,00 93 885,00 118 647,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 349 620,00 341 121,00 75 761,00 80 104,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 83 640,00 164 138,00 18 124,00 38 544,00
XV. Kapitał własny 394 766,00 394 010,00 85 543,00 92 523,00
XVI. Kapitał zakładowy 10 000,00 10 000,00 2 167,00 2 348,00
XVII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39,48 39,40 8,55 9,25
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39,48 39,40 8,55 9,25
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List prezesa zarządu skons.xhtmlList prezesa zarządu skons.xhtml List Prezesa Zarządu
20201231_SSF_PA_NOVA_SzB_22042021.xhtml20201231_SSF_PA_NOVA_SzB_22042021.xhtml Sprawozdanie z badania
20201231_SSF_PA_NOVA_SzB_22042021.xhtml.xades20201231_SSF_PA_NOVA_SzB_22042021.xhtml.xades Sprawozdanie z badania - podpisy
PANOVA SSF 2020.zipPANOVA SSF 2020.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020
PANOVA SSF 2020.zip.xadesPANOVA SSF 2020.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 - podpisy
sprawozdanie z działalności 2020.xhtmlsprawozdanie z działalności 2020.xhtml Sprawozdanie z działalności za rok 2020
sprawozdanie z działalności 2020.xhtml.xadessprawozdanie z działalności 2020.xhtml.xades Sprawozdanie z działalności za rok 2020 - podpisy
Ocena RN skons.xhtmlOcena RN skons.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań
Oświadczenie RN audytor skons.xhtmlOświadczenie RN audytor skons.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie firmy audytorskiej
Informacja zarządu skons.xhtmlInformacja zarządu skons.xhtml Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej
Informacja zarządu skons.xhtml.xadesInformacja zarządu skons.xhtml.xades Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Oświadczenie skons.xhtmlOświadczenie skons.xhtml Oświadczenie Zarządu
Oświadczenie skons.xhtml.xadesOświadczenie skons.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu - podpisy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki