REKLAMA

Orbis: Powołanie osoby nadzorującej

2020-10-26 15:57
publikacja
2020-10-26 15:57
"Orbis" S.A. informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Orbis" S.A. w dniu 26 października 2020 roku uchwały o powołaniu z dniem 1 listopada 2020 roku Pana Olivier Daguzan na Członka Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. XI kadencji. Obecna XI kadencja Rady Nadzorczej upłynie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
Pana Olivier Daguzan ukończył Institut Commercial de Nancy (ICN) uzyskując tytuł magistra w dziedzinie finansów. P. Daguzan rozpoczął pracę w AccorHotels in 2001 na stanowisku audytora wewnętrznego i piastował szereg wysokich stanowisk, w tym stanowisko Dyrektora Finansowego Accor Services w Indiach oraz Dyrektora Finansowego AccorHotels w Egipcie. Od 2014 roku Pan Daguzan jest Dyrektorem Operacyjnym AccorInvest w krajach Beneluksu i w Szwajcarii.
Z chwilą zakończenia transakcji zbycia akcji AccorInvest Pan Daguzan został powołany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego (Chief Operating Officer) w Europie Północnej (w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, Belgii, Holandii i Luksemburgu) w AccorInvest. Od października 2020 r. Pan Olivier Daguzan piastuje stanowisko Dyrektora Operacyjnego Grupy AccorInvest (Group Chief Operations Officer).
Pan Olivier Daguzan w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Pan Olivier Daguzan w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadku upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Olivier Daguzan pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pan Olivier Daguzan nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności „Orbis” S.A. oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej czy jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Olivier Daguzan nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki