Nowelizacja Kodeksu pracy. Zobacz, jak zmienią się urlopy dla rodziców

redaktor Bankier.pl

Dla przyszłych rodziców szykują się zmiany w związku z nowelizacją Kodeksu pracy w 2016. Między innymi dodatkowy urlop macierzyński zostanie połączony z urlopem rodzicielskim, a dwa dni opieki nad dzieckiem przyjmą wymiar 16 godzin. W szczególnych przypadkach to ojcowie będą mogli skorzystać z urlopu macierzyńskiego.

Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim zmian w zasadach korzystania z urlopu macierzyńskiego i mają za zadanie ujednolicić system urlopów dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem.  Na zmiany muszą być przygotowani również ojcowie planujący skorzystanie ze specjalnie dla nich przygotowanych 2 tygodni urlopu.

(YAY Foto)

Zmiany związane z urlopem macierzyńskim

Do końca grudnia obowiązywał następujący schemat urlopów dla rodziców:

  1. Urlop macierzyński – 20 tygodni, w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki, płatny,
  2. Urlop tacierzyński  (urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego) – przysługuje, jeżeli matka dziecka po wykorzystaniu 14 tygodni nie będzie chciała dalej na nim przebywać, płatny
  3. Dodatkowy urlop macierzyński – 6 tygodni, może z niego korzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka, płatny,
  4. Urlop rodzicielski – kolejne 26 tygodni, przeznaczony również dla obojga rodziców, płatny,
  5. Urlop ojcowski – 2 tygodnie, zarezerwowany tylko dla ojca, płatny,
  6. Urlop wychowawczy – 36 miesięcy, każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego, bezpłatny .

Do końca 2015 roku, rodzice mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać  100% zasiłku przez pierwsze pół roku i 60% przez kolejne pół roku, czy przez cały rok otrzymywać go w wysokości 80%.

Dnia 2 stycznia 2016 r. usunięty zostanie dodatkowy urlop macierzyński, a korzystać będzie można z wydłużonego, jednorodnego urlopu rodzicielskiego. Zmiany dotyczą również terminu złożenia wniosku o przyznanie urlopu macierzyńskiego. Do tej pory, aby otrzymać urlop macierzyński, należało złożyć wniosek do 14 dni po porodzie. Ten sam termin obowiązywał w przypadku wnioskowania o urlop rodzicielski i wychowawczy. W 2016 r. skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego będą mogły osoby, które zawnioskują o to na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu.

Po zmianach, w wyjątkowych sytuacjach, urlop macierzyński wykorzystać będą mogły ojciec dziecka lub inna bliska osoba, np. gdy matka dziecka w tym czasie przebywa w szpitalu.

Rodzice będą mieli też możliwość dzielenia się okresem pobierania zasiłku macierzyńskiego bez względu na podstawę zatrudnienia. Dzięki takiej zmianie, samozatrudniona matka dziecka będzie mogła korzystać z części zasiłku i oddać pozostałą jego część ojcu zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę.

Najważniejsze zmiany w urlopach dla rodziców w 2016

Tak jest

Tak będzie

Urlop macierzyński

Termin złożenia wniosku o urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy wynosi 14 dni

Termin na zawnioskowanie zostanie           wydłużony do 21 dni

14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki

W wyjątkowych sytuacjach z urlopu macierzyńskiego będzie mógł skorzystać ojciec lub inna bliska osoba

Jeżeli rodzice mają różną podstawę zatrudnienia, nie mogą podzielić się urlopem macierzyńskim

Rodzice mogą podzielić się czasem pobierania zasiłku bez względu na podstawę zatrudnienia

Urlop rodzicielski  

Dodatkowy urlop macierzyński wynosi 6 tygodni, a rodzicielski 26 tygodni

Urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni

Urlop rodzicielski można podzielić na nie więcej niż 3 części

Urlop rodzicielski można podzielić na nie więcej niż 4 części

16 tygodni urlopu rodzicielskiego należy wykorzystać do końca pierwszego roku życia dziecka

16 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko sześciu lat

Możliwe jest wykonywanie pracy w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu

Możliwe jest wykonywanie pracy w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu. Urlop rodzicielski zostanie wówczas proporcjonalnie wydłużony

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy można wykorzystać nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia

Urlop wychowawczy można wykorzystać nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia

Urlop ojcowski

Z urlopu ojcowskiego rodzic będzie mógł skorzystać do momentu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia

Z urlopu ojcowskiego rodzic będzie mógł skorzystać do momentu ukończenia przez dziecko drugiego roku życia

Urlop rodzicielski – zmiany w podziale oraz sposobie i czasie jego wykorzystania

Do tej pory urlop rodzicielski można było podzielić na maksymalnie 3 części, w 2016 liczba ta wzrośnie do  4 części. Jest to bezpośrednim następstwem połączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z rodzicielskim. 16 tygodni będzie można wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 6. roku życia, a nie jak do tej pory – do końca pierwszego.

Jeżeli rodzic zdecyduje się na pracę na maksymalnie ½ etatu podczas urlopu rodzicielskiego, czas tego urlopu zostanie wydłużony proporcjonalnie do przepracowanego okresu w wymiarze maksymalnie 64 tygodni lub do 68 tygodni w przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego udzielonego na dwoje lub więcej dzieci.

Urlop wychowawczy i ojcowski – przedłużony czas na wykorzystanie

Na urlop wychowawczy będzie można przejść dopóki dziecko nie skończy szóstego roku życia, a nie jak do tej pory piątego .

Tata będzie miał możliwość przejścia na urlop ojcowski do czasu, gdy jego dziecko nie ukończy dwóch lat. Do tej pory urlop ojcowski był możliwy tylko do osiągnięcia przez dziecko pierwszego roku życia. Co ważne, urlop ojcowski będzie mógł zostać podzielony na 2 części.

16 godzin na opiekę nad dzieckiem

Po nowym roku rodzicie będą mogli skorzystać nie z dwóch dni płatnego zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, jak do tej pory, a z 16 godzin. Sami również będą mieli możliwość podjąć decyzję czy bardziej odpowiada im podział na dni czy na godziny.

Zmiany, które zostaną wprowadzone w 2016, prowadzą do uelastycznienia czasu i sposobu korzystania z urlopów przez rodziców. Nowe zasady wejdą w życie 2 stycznia 2016 roku.

Weronika Szkwarek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 2 ~Karla

"Do końca 2015 roku, rodzice mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać 100% zasiłku przez pierwsze pół roku i 60% przez kolejne pół roku, czy przez cały rok otrzymywać go w wysokości 80%"
A jak to wygląda od 2.01.2016?

! Odpowiedz
0 0 ~Dorota

Właśnie bo ta kwestia nie została opisana!

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.