REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

2021-11-26 15:03
publikacja
2021-11-26 15:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NanoGroup_-skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_Q_2021r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 341,50 78,70 77 17
II. Zysk/(Strata) operacyjny - 1094,34 - 3 862,48 (246) (847)
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem - 911,97 - 3 882,86 (205) (852)
IV. Zysk/(Strata) netto -969,47 -3 878,21 (218) (851)
V. Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej -993,43 -3 702,62 (224) (812)
VI. Zysk/(Strata) netto przypisany udziałom niekontrolującym 23,96 -175,60 5 (39)
VII. Całkowite dochody/(straty) ogólem -13,33 -22,08 (3) (5)
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej - 12 031,06 -19 929,52 (2 708) (4 372)
IX. Całkowite dochody/(straty) ogólem przypisane udziałom niekontrolującym 12,02 19,91 3 4
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -729,19 - 3 457,93 (164) (759)
XI. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej - 1 691,68 - 1 179,05 (381) (259)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finsnowej 932,26 262,42 210 58
XIII. Przepływy pienięzne netto razem - 1 488,60 - 4 374,56 (335) (960)
XIV. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/euro) 0,00 0,00 0,00 0,00
XV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych /euro) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVI. Aktywa razem 26 584,66 26 615,54 5 873 5 745
XVII. Kapitał własny 12 479,81 15 028,25 2 757 3 244
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 13 432,93 10 748,40 2 967 2 320


Pozycje bilansowe przeliczone zostały według średniego kursu NBPkurs
na dzień 30.09.2020 - 1 Euro - 4,5268 plnkurs na dzień
30.09.2021 - 1 Euro- 4,6329 plnPozycje dotyczące rachunku zysków
i strat oraz rachunków przepływówkurs za 9 miesięcy
2020r. 1 Euro - 4,442 plnkurs za 9 miesięcy 2021r. 1 Euro - 4,5585
pln


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
NanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2021r..pdfNanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2021r..pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2021-11-26 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki