REKLAMA

MR w styczniu przedstawi KE dokumenty ws. Przewozów Regionalnych

2016-12-15 17:15
publikacja
2016-12-15 17:15

10 stycznia 2017 r. przedstawię Komisji Europejskiej dokumenty dotyczące pomocy udzielonej przez państwo spółce Przewozy Regionalne oraz o jej restrukturyzacji - poinformowała na posiedzeniu komisji infrastruktury wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

W czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury, wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawiła informację na temat aktualnej sytuacji w spółce Przewozy Regionalne.

Emilewicz wskazała, że Ministerstwo Rozwoju wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Przewozami Regionalnymi przygotowują informację o działalności spółki, o którą poprosiła Komisja Europejska.

"Rzeczywiście jesteśmy w procesie notyfikacji, ponieważ przedmiotem zainteresowania KE jest proces restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne" - powiedziała. Wyjaśniła, że chodzi o dotację celową dawnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju udzieloną jesienią w 2005 r. w wysokości 770 mln zł, która miała doprowadzić do sprawnego działania segmentu przewozów pasażerskich.

"Komisja (...) nie wszczęła jeszcze postępowania wyjaśniającego. Obecnie trwają nieformalne uzgodnienie w tej sprawie" - powiedziała.

Zaznaczyła, że jeśli KE uznałaby udzieloną w 2005 roku pomoc jako bezzasadną, mogłoby to "doprowadzić do przerwania świadczenia ciągłości usług, które są świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, a w szczególności ośmiu województw, w których Przewozy Regionalne są jedynym przewoźnikiem regionalnym".

"Ponadto, negatywna decyzja Komisji oznaczałaby utratę kilkunastu tysięcy miejsc pracy w skali całego kraju" - wskazała Emilewicz.

Jak wyjaśniła, komisja zwraca uwagę na trzy zagadnienia. "Wymagano, aby spółka uzyskała wkład własny na restrukturyzację na poziomie 40 proc. 28 września 2016 r. spółka podpisała umowę kredytową z konsorcjum banków w składzie BGK, PKO BP i BZ WBK, która to umowa ma zapewnić środki w wys. 629 mln zł na finansowanie kosztów restrukturyzacji wskazanych w planie" - wyjaśniła Emilewicz. Zatem - jak dodała - pierwszy warunek KE został spełniony.

Ponadto - jak powiedziała - spóła uzyskała ofertę z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zakresie możliwości pozyskania środków w kwocie 200 mln zł na zasadzie refinansowania w ramach tzw. planu Junckera. "Umowa ta została wynegocjowana, zostanie podpisana (...) w najbliższy piątek" - dodała.

Kolejnym elementem wskazywanym przez KE są środki kompensacyjne. "Od naszej strony oczekuje się systemowych rozwiązań na szczeblu krajowym, które umożliwiają przynajmniej częściowe otwarcie rynku" - wskazała. Z informacji przedstawionych przez KE wynika, że bez rozwiązań w tym zakresie nie będzie możliwe wydanie pozytywnej decyzji ws. uznania pomocy publicznej dla PR.

Ostatnim elementem jest udokumentowanie zasady "One time last time", czyli - jak wyjaśniła Emilewicz - według której prawo unijne stanowi, że pomoc publiczna nie może być udzielona podmiotom częściej niż raz na 10 lat. Wiceminister powiedziała, że w tym kontekście przedmiotem szczególnego zainteresowania KE jest kompensata za usługi świadczone w latach 2001-2004 i wypłacone w 2008 r. ok. 2 mld zł, a także wkład pieniężny przekazany przez PKP SA w 2008 i 2010 r. w postaci nieruchomości i taboru kolejowego.

"Strona polska dąży w tym zakresie do akceptacji stanowiska, że zidentyfikowane w ciągu ostatnich 10 lat publiczne środki na spółki nie stanowiły pomocy na restrukturyzację, tylko istotny wkład w działalność w realizację zadań powierzonych tej spółce" - tłumaczyła.

W odniesieniu do zasadny "One time last time" opracowane przez resort rozwoju wyjaśnienie przedstawia informację dot. trudności Przewozów Regionalnych w pierwszych latach działalności oraz początku reformy kolei w Polsce. Ponadto, weryfikowane są dokumenty archiwalne, także ze spółek Grupy PKP.

Wiceminister dodała, że z analizy do tej pory zebranych dokumentów wynika, że ta zasada była przestrzegana, a identyfikowane w ciągu ostatnich 10 lat publiczne środki dla spółki nie stanowiły pomocy na restrukturyzację. "To staramy się w gromadzonych dokumentach pokazać" - podkreśliła.

Emilewicz zapowiedziała, że zebrane dokumenty przedstawi Komisji Europejskiej 10 stycznia 2017 r.

Z kolei prezes, dyrektor generalny Przewozów Regionalnych Krzysztof Mamiński przedstawił na posiedzeniu komisji informację dot. bieżącej działalności spółki. "Jeżeli odnosić się do 10 miesięcy bieżącego roku, to spółka osiąga rentowność na wszystkich rodzajach działalności" - powiedział.

Wynik spółki ogółem na działalności gospodarczej za 10 miesięcy 2016 r. wyniosły 55 mln 256 tys. zł, a zysk na sprzedaży - 19,5 mln zł.

Kapitały własne spółki - jak mówił prezes - na dzień 31 października są dodatnie i wynoszą 341 mln zł. Przypomniał, że w 2015 roku spółka osiągnęła straty: na działalności minus 88,5 mln zł, a na sprzedaży wyniosła minus 12,7 tys. zł.

W ciągu 10 miesięcy tego roku spółka przewiozła 66,5 mln pasażerów, w 2015 r. było to 64,2 mln.

Jak poinformował Mamiński, zostały już rozstrzygnięte przetargi na zakup siedmiu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym czterech realizowane przez Newag, i trzy przez PESA, jest rozstrzygnięty także przetarg na modernizację 36 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

"Nasze założenie jest takie, żeby w latach 2019, 2020, 2021 pozyskać ok. 250 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wyprodukowanych w Polsce, wyprodukowanych na zamówienie Przewozów Regionalnych" - powiedział prezes spółki. (PAP)

kfk/ amac/

Źródło:PAP
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki