REKLAMA

MONNARI TRADE S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 20:42
publikacja
2021-04-30 20:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_MONNARI_TRADE_SA_do_Akcjonariuszy_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_do_Skonsolidowanego_Raportu_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_MONNARI_TRADE_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Grupy_Kapitalowej_MONNARI_TRADE_-_Informacje_niefinansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_SF_2020_MONNARI_TRADE_SA_wg_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badanie_GK_Monnari_Trade_S.A._-_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 209 408 282 201 46 804 65 601
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (28 129) 13 252 (6 287) 3 081
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (30 796) 14 201 (6 883) 3 301
IV. Zysk (strata) netto (30 439) 11 761 (6 803) 2 734
V. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 34 533 21 753 7 718 5 057
VI. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (8 557) (25 760) (1 912) (5 988)
VII. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej (13 453) (22 596) (3 007) (5 253)
VIII. Przepływy pieniężne netto 12 523 (26 603) 2 799 (6 184)
IX. Średnioważona liczba akcji w okresie 26 572 875 28 132 644 26 572 875 28 132 644
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) (115) 42 (26) 10
XI. 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
XII. Aktywa razem 309 762 307 707 67 124 72 257
XIII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 27 871 34 786 6 040 8 169
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 70 187 56 124 15 209 13 179
XV. Kapitał własny 188 881 222 926 40 930 52 348
XVI. Liczba akcji na koniec okresu 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent) 618 729 134 171
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) - - - -
XIX. Kursy EUR/PLN na dzień bilansowy 4,6148 4,2585
XX. Średni kurs EUR/PLN w okresie 4,4742 4,3018
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa MONNARI TRADE SA do Akcjonariuszy GK.pdfList Prezesa MONNARI TRADE SA do Akcjonariuszy GK.pdf
Oświadczenia Rady Nadzorczej.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej.pdf
Oświadczenia Zarządu do Skonsolidowanego Raportu .pdfOświadczenia Zarządu do Skonsolidowanego Raportu .pdf
Sprawozdanie z działalności GK MONNARI TRADE za rok 2020.pdfSprawozdanie z działalności GK MONNARI TRADE za rok 2020.pdf
Oświadczenie Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE - Informacje niefinansowe.pdfOświadczenie Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE - Informacje niefinansowe.pdf
Skonsolidowane SF 2020 MONNARI TRADE SA wg MSSF.pdfSkonsolidowane SF 2020 MONNARI TRADE SA wg MSSF.pdf
Sprawozdanie z badanie GK Monnari Trade S.A. - 2020 r.pdfSprawozdanie z badanie GK Monnari Trade S.A. - 2020 r.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Mirosław Misztal Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Jadwiga Łęcka Główna księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki