REKLAMA

MEDINICE S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii F

2022-07-24 18:07
publikacja
2022-07-24 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-24
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.07.2022 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr. 707/2022 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki MEDINICE S.A. W której to uchwale Zarząd GPW dopuszcza do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 80.800 (osiemdziesiąt tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki MEDINICE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z dniem rejestracji tych praw do akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 29 lipca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. prawa do akcji Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 29 lipca 2022 r., asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem "PLMDNCE00016".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-24 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2022-07-24 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki