9,02 zł
-1,96% -0,18 zł
MCI Capital S.A. (MCI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Raport_roczny_MCI_Capital_S.A._YE2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2018-04-27
MCI CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-844 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Europejski 1
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
biuro@mci.com.pl www.mci.com.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Zyski/(straty) z inwestycji 123 517 (74 948) 29 099 (17 128)
II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 118 971 (80 146) 28 028 (18 316)
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 107 623 (85 313) 25 355 (19 497)
IV. Zysk/(strata) netto 104 686 (82 243) 24 663 (18 795)
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 408 72 404 3 866 16 547
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 711 (59 286) 6 764 (13 549)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (101 151) 7 818 (23 830) 1 787
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (56 032) 20 936 (13 200) 4 785
IX. Aktywa razem 1 361 499 1 340 871 326 428 303 090
X. Zobowiązania długoterminowe 134 039 221 422 32 137 50 050
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 137 392 76 784 32 941 17 356
XII. Kapitał własny 1 090 067 1 042 665 261 351 235 684
XIII. Kapitał podstawowy 52 887 58 752 12 680 13 280
XIV. Liczba akcji (w szt.) 52 886 596 58 752 198 52 886 596 58 752 198
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 55 652 879 61 527 334 55 652 879 61 527 334
XVI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,88 (1,34) 0,44 (0,31)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 20,61 17,75 4,94 4,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport roczny MCI Capital S.A. YE2017.pdfRaport roczny MCI Capital S.A. YE2017.pdf Raport roczny MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-27 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2018-04-27 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
2018-04-27 Krzysztof Stupnicki Wiceprezes Zarządu
2018-04-27 Tomasz Masiarz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-27 Anna Guszkowska Mazars Polska Sp. z o.o.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl