REKLAMA
PIT 2023

MAXCOM S.A.: Wybór członka Komitetu Audytu

2023-11-30 13:09
publikacja
2023-11-30 13:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-30
Skrócona nazwa emitenta
MAXCOM S.A.
Temat
Wybór członka Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 29.11.2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru członka Komitetu Audytu.
W oparciu o powyższą uchwałę Rada Nadzorcza Emitenta wybrała spośród swoich członków jednego członka Komitetu Audytu w osobie Pana Jarosława Łubika (Łubik).
Pan Jarosław Łubik został powołany na członka Komitetu Audytu w miejsce Pana Michała Kosteleckiego, który zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok. O rezygnacji złożonej przez Pana Michała Kosteleckiego Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2023 z dnia 25.05.2023 r.
Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. t.j. z 2023 r. poz. 1015), tj.
- przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- przynajemniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzęi umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,
- wiekszość członków komitetu audytu jest niezależna od spółki.
Informacje dotyczące Pana Jarosława Łubika - Członka Rady Nadzorczej Spółka opublikowała w Raporcie bieżącym nr 12/2022 z dnia 24.06.2022 r.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-30 Arkadiusz Wilusz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki