3,3800 zł
4,32% 0,1400 zł
M.W. Trade S.A. (MWT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_1H2019_roku_M.W._Trade_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności 9 453 16 195 2 205 3 820
II. Koszty działalności operacyjnej 7 628 13 245 1 779 3 124
III. Zysk brutto ze sprzedaży 1 825 2 950 426 696
IV. Zysk z działalności operacyjnej 1 918 2 979 447 703
V. Zysk brutto 1 921 3 022 448 713
VI. Zysk netto 1 596 2 464 372 581
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 136 94 796 4 463 22 360
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 73 -14 17 -3
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 447 -81 650 -7 334 -19 259
X. Przepływy pieniężne netto, razem -12 238 13 132 -2 854 3 098
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,29 0,04 0,07
XII. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa, razem 252 089 289 514 59 287 67 329
XIV. Zobowiązania (razem) 165 757 204 778 38 984 47 623
XV. Kapitał własny 86 332 84 736 20 304 19 706
XVI. Liczba akcji (w szt.) 8 384 440 8 384 440 8 384 440 8 384 440
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,3 10,11 2,42 2,35


Dane finansowe
prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę Euro w
następujący sposób:a)
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej: wg średniego kursu NBP: na
28 czerwca 2019 roku – 4,2520 PLN, na 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 PLN,b)
pozycje rachunku zysków i strat: wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca: I półrocze 2019 roku
– 4,2880 PLN, I półrocze 2018 roku – 4,2395 PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport za 1H2019 roku_M.W. Trade SA.pdfRaport za 1H2019 roku_M.W. Trade SA.pdf Raport za 1H2019 roku M.W. Trade SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-14 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2019-08-14 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.