REKLAMA

KSF: Głównym ryzykiem w systemie finansowym jest trudna sytuacja finansowa niektórych banków

2019-09-23 19:34, akt.2019-09-23 22:05
publikacja
2019-09-23 19:34
aktualizacja
2019-09-23 22:05
KSF: Głównym ryzykiem w systemie finansowym jest trudna sytuacja finansowa niektórych banków
KSF: Głównym ryzykiem w systemie finansowym jest trudna sytuacja finansowa niektórych banków
fot. biitli / / YAY Foto

Głównym źródłem ryzyka w polskim systemie finansowym jest trudna sytuacja finansowa niektórych instytucji kredytowych oraz możliwy efekt zarażania pozostałych uczestników systemu – ocenia Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M). W ocenie KSF-M, ważnym źródłem ryzyka pozostaje też portfel walutowych kredytów mieszkaniowych, jednak ewentualny wpływ tego ryzyka może być rozłożony w czasie.

fot. / / YAY Foto

"Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym i jego otoczeniu, wskazane w cyklicznej ankiecie przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w KSF. Jako główne źródło ryzyka wskazano trudną sytuację finansową niektórych instytucji kredytowych oraz możliwy efekt zarażania pozostałych uczestników systemu” – napisano w komunikacie.

"Ważnym źródłem ryzyka pozostaje w dalszym ciągu portfel walutowych kredytów mieszkaniowych, głównie z uwagi na ryzyko prawne związane z niektórymi umowami o te kredyty. W ocenie Komitetu ewentualny wpływ tego ryzyka może być rozłożony w czasie. Komitet będzie monitorował sytuację w tym zakresie, która zależy przede wszystkim od ukształtowania się linii orzeczniczej krajowych sądów" - dodano.

W ocenie KSF-M, obecnie nie ma oznak nadmiernego wzrostu kredytów mieszkaniowych.

"W ocenie Komitetu, na obecnym etapie nie ma oznak nadmiernego wzrostu kredytów mieszkaniowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzrost PKB i wynagrodzeń w gospodarce. Wysoka aktywność na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz wzrost średniej wartości kredytu wskazują jednak na potrzebę zachowania przez banki ostrożności przy ocenie zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyty mieszkaniowe, w szczególności w celach inwestycyjnych. Komitet będzie kontynuował monitorowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego” – napisano.

Na posiedzeniu komitetu omówiono też wnioski z analizy ubezpieczeń kredytów mieszkaniowych i oceniono, że ubezpieczenia takich kredytów nie tworzą ryzyka przenoszenia się problemów pomiędzy sektorem bankowym i ubezpieczeniowym.

W opinii członków komitetu, ryzyko dla krajowego systemu finansowego - związane z zagrożeniem terminowego dostosowania stawek WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR - zmalało.

„Mając na uwadze obecne zaawansowanie prac oceniono, że ryzyko dla krajowego systemu finansowego związane z zagrożeniem terminowego dostosowania stawek WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR1 zmalało z uwagi na uzgodnienie w UE przedłużenia terminu na wspomniane dostosowanie oraz zintensyfikowanie przygotowań przez spółkę GPW Benchmark” – napisano.

Komitet przeanalizował też ekspozycje zagraniczne polskiego sektora bankowego.

„Z analizy wynika, że działalność zagraniczna polskich banków jest ograniczona i skupiona głównie w krajach strefy euro. Spośród krajów trzecich (kraje poza UE), na które polski sektor bankowy ma największe ekspozycje, wszystkie zostały uznane za istotne na poziomie UE i są monitorowane przez Europejską Radę Ryzyka Systemowego” – napisano.

Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M), podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do ministra finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc. - podano w komunikacie.

"Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie" - napisano w komunikacie.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na grudzień 2019 r. (PAP Biznes)

pat/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (3)

dodaj komentarz
sel
A reformy zacząć od wywalenie wszystkich tych pseudo reformatorów małego Kazia.
zops
Krótko przed wyborami w Polsce zburzono WTC i Empire State Building. Break down of WTC & Empire State Building occured just short time before Polish government election.
silvio_gesell
TSUE też należy zreformować.

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki