KNF: banki zaangażowane w kredyty walutowe muszą skorygować dywidendy

Banki zaangażowane w kredyty walutowe powinny odpowiednio skorygować wypłacane dywidendy - uważa Komisja Nadzoru Finansowego, która opublikowała w piątek stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych.

(fot. ajn / YAY Foto)

Piątkowy komunikat KNF informuje, że komisja przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2018 roku.

"Polityka dywidendowa była jednym z najskuteczniejszych działań organu nadzoru w ostatnich latach, które pozwoliły na stabilny rozwój sektora bankowego oraz istotny wzrost współczynników kapitałowych banków. Kontynuując dotychczasowe działania, Komisja Nadzoru Finansowego przedstawia wytyczne w zakresie polityki dywidendowej banków w 2018 roku" - głosi komunikat.

KNF dodaje, że przy wyznaczaniu kryteriów na potrzeby polityki dywidendowej na 2018 r. kierowała się zaleceniami Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz zeszłoroczną polityką dywidendową, zawierającą dodatkowe kryteria dla banków posiadających istotną ekspozycję w kredytach walutowych.

W odniesieniu do banków zaangażowanych w kredyty walutowe, KNF wyraża stanowisko, że stopę dywidendy powinny odpowiednio skorygować.

W przypadku kryterium udziału walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego, banki z udziałem takich kredytów powyżej 10 proc. powinny skorygować stopy dywidendy o 20 punktów procentowych, banki z udziałem powyżej 20 proc. - skorygować stopy dywidendy o 30 p.p., a banki z udziałem powyżej 30 proc. - skorygować stopy dywidendy o 50 p.p.

Z kolei w przypadku kryterium udziału walutowych kredytów mieszkaniowych, udzielonych w latach 2007 i 2008, w całym portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych, banki z udziałem takich kredytów powyżej 20 proc. powinny skorygować stopy dywidendy o 30 punktów procentowych, a banki z udziałem powyżej 50 proc. - skorygować stopy dywidendy o 50 p.p.

"Kryteria korygujące będą traciły na znaczeniu wraz z postępującą amortyzacją portfela kredytów walutowych" - stwierdza KNF.

Co do generalnych wytycznych, KNF rekomenduje, by dywidendę mogły wypłacić jedynie banki: nie realizujące programu naprawczego; pozytywnie oceniane (ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5 - masterskala ocena 1 lub 2); wykazujące poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5 proc.; posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.; posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.

"Rekomenduje się, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 50 proc. wypracowanego w 2017 r. zysku" - stwierdza KNF.

Możliwość wypłaty do 75 proc. wypracowanego w 2017 r. zysku miałyby, według KNF, banki, "spełniające zarówno wszystkie powyższe kryteria, jak i wymóg w zakresie bufora zabezpieczającego na poziomie docelowym, tj. 2,5 proc. całkowitej ekspozycji na ryzyko". Z kolei możliwość wypłaty do 100 proc. z wypracowanego w 2017 r. zysku "miałyby banki spełniające wszystkie powyższe kryteria (w tym bufor zabezpieczający na docelowym poziomie) z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny". (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Jacek Ensztein

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
3 7 jendreka

KNF już zadba o te dywidendy według zaleceń prezesa..

! Odpowiedz