Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - podstawowe informacje

Pojęcie „jednostki” to jeden z podstawowych terminów, którymi operuje się w branży funduszy inwestycyjnych. Warto przekonać się, co za nim się kryje.

Inwestowanie w fundusze to jeden z najwygodniejszych sposobów na pomnażanie oszczędności. Przed rozpoczęciem inwestowania warto dowiedzieć się, czym są jednostki uczestnictw i w jaki sposób oraz gdzie można je nabyć lub sprzedać.

Jednostka uczestnictwa (JU)

W funduszach inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych otwartych, o których mówiliśmy w jednym z poprzednich poradników, inwestowanie odbywa się poprzez nabycie jednostki uczestnictwa. Jest to nic innego jak tytuł prawny do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego – część majątku otwartego funduszu inwestycyjnego, którą możemy nabyć w ramach inwestycji.

Wartość jednostki to wartość aktywów netto funduszu jaka przypada na jedną jednostkę – obliczając tę wielkość, fundusz wycenia swój portfel inwestycyjny, a następnie dzieli ją przez liczbę jednostek przysługujących uczestnikom. Wartość jednostek określana jest przynajmniej raz na tydzień, z reguły ma to miejsce jednak częściej w dniach, w których odbywają się sesje giełdowe. Z racji tego, że wartość jednostek określana jest na podstawie składników portfela inwestycyjnego, może się ona zmieniać każdego dnia.

Warto pamiętać, że w rozumieniu prawa jednostki funduszy inwestycyjnych nie są papierami wartościowymi (jak np. akcje), choć mogą podlegać dziedziczeniu i mogą być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań. Nie można natomiast ich nikomu sprzedać, a jedynie umorzyć, czyli wycofać środki zaangażowane w dany fundusz. Cena, po której jednostki są zbywane, wynika z wartości jednostek uczestnictwa (może zostać doliczona do niej opłata manipulacyjna).

Sprzedaż jednostek funduszu inwestycyjnego prowadzić może sam fundusz lub zaangażowany do tego może zostać pośrednik, tzw. dystrybutor. Podmioty takie muszą uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego, co potwierdza ich rzetelność i wiarygodność. Zgodnie z unijną dyrektywą MiFID II klienci indywidualni objęci muszą być najwyższym poziomem ochrony.

Kupuj fundusze przez internet

W przeszłości jednostki uczestnictwa najczęściej nabywano w punktach sprzedaży TFI, biurach maklerskich, bankach lub innych pośrednikach. Obecnie wielką popularnością cieszy się kanał internetowy. Za przykład posłużyć może platforma KupFundusz.pl, która oferuje dostęp do całej gamy funduszy inwestycyjnych różnych TFI (ponad 130 funduszy z 12 towarzystw). Co istotne, inwestowanie zacząć można już od 50 zł, a na platformie zarejestrować można się bez wychodzenia z domu. Dodatkowo transakcje kupna i sprzedaży jednostek na KupFundusz.pl nie są objęte żadną opłatą manipulacyjną.

Korzystając z internetowej platformy, pamiętać należy, że składa się na niej jedynie zlecenie nabycia jednostek. Kwota pieniężna, którą chcemy zainwestować w dany fundusz, przelewana jest bezpośrednio na konto tego funduszu. Analogicznie, kiedy zlecamy sprzedaż jednostek (czyli dokonujemy umorzenia), środki płyną do nas z funduszu a nie z platformy. Przy tej okazji warto zasygnalizować, że operacje tego typu trwają zwykle ok. 2 dni. Dodatkowo, w przypadku zbywania jednostek od wypracowanego zysku uwzględnić należy odprowadzanie 19 procentowego podatku. (Tematem podatkowym szerzej zajmiemy się w jednym z kolejnych poradników).

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT

Największe wzrosty i spadki

PCS34A1 PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 99,77  zł 7,65 (8,30%)
INV34 Investor Niemcy (Investor SFIO) 218,35  zł 16,70 (8,28%)
PCS34 PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 94,29  zł 7,19 (8,25%)
UNI34 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 43,07  zł -3,30 (-7,12%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 110,50  zł -12,34 (-10,05%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 108,44  zł -12,16 (-10,08%)
ALL75 Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 124,70  zł 19,14 (18,13%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 124,28  zł 18,31 (17,28%)
ALL57 Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 129,05  zł 17,59 (15,78%)
ARK26 Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 27,17  zł -2,69 (-9,01%)
UNI34 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 43,07  zł -5,26 (-10,88%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 103,92  zł -16,49 (-13,69%)
KAH15 Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 114,65  zł 16,90 (17,29%)
DWS25 Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 84,00  zł 11,88 (16,47%)
DWS31 Investor Rosja (Investor SFIO) 151,79  zł 21,29 (16,31%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 88,37  zł -48,97 (-35,66%)
ALT49 Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 75,96  zł -42,43 (-35,84%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14  zł 446,78 (-96,72%)

Znajdź profil