REKLAMA

Interwencja Bankier.pl: jaka dotacja na szkolenia i studia

Barbara Sielicka2012-06-14 06:01
publikacja
2012-06-14 06:01

Dotacje unijne może zdobyć nie tylko ten, kto zamierza rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą. Część unijnych pieniędzy przeznaczona jest także na szkolenia i inne formy edukacji.
interwencja
Do dyspozycji są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, czy też Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego.

Pytanie czytelnika:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, ale w przyszłości chciałabym działać w innej branży (szkolenia). Czy istnieje możliwość otrzymania dotacji na dokształcanie się (np. na sfinansowanie studiów podyplomowych lub na szkolenia)? Czy właściciel firmy jednoosobowej może ewentualnie z takich dofinansowań skorzystać?

Odpowiedź:

Każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie oraz sami przedsiębiorcy dużych, średnich i małych firm ze wszystkich sektorów mają możliwość podjęcia szkoleń, kursów lub studiów podyplomowych finansowanych przez Unię Europejską. Taką możliwość dają środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Warunkiem jest posiadanie umowy o pracę bądź bycie właścicielem firmy (w tym firmy jednoosobowej).

Dofinansowanie z EFS

- Wybór jest dosyć szeroki. Wśród szkoleń możemy znaleźć takie dziedziny jak: prawo, finanse, zarządzanie, administracja, grafika, informatyka oraz umiejętności osobiste czy zdrowie i uroda. Warto się jednak wcześniej zastanowić, co tak naprawdę jest nam potrzebne i pomoże nam w dalszej karierze – mówi Maciej Giebień, Konsultant ds. funduszy UE w firmie ECDF.

praca, pracownicy » Interwencja Bankier.pl: nie chcę już pracować na czarno
Informacji o tym, gdzie i na które szkolenie i studia podyplomowe aktualnie trwa nabór można szukać na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl. Jest to baza ofert szkoleniowych utworzona w ramach projektu systemowego realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum, którego liderem jest firma ECORYS Polska.

Szkolenia dostępne w tej bazie są przeznaczone zarówno dla pracowników, przedsiębiorców, jak i dla innych zainteresowanych, np. osób bezrobotnych.

Dotacja z PO Kapitał Ludzki

Inną możliwością pozyskania środków jest skorzystanie z dofinansowania z poddziałania 8.1.1 POKL „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw”. Warto przy tym pamiętać, że każde województwo ma dużą dowolność w organizowaniu konkursów oraz przydzielaniu odpowiednich środków na ich realizację.

W roku 2012 nabory wniosków z Działania 8.1.1 POKL organizowane są w następujących województwach: dolnośląskie ( I i II kwartał), lubelskie (II, III i IV kwartał), lubuskie (III kwartał),  małopolskie (I kwartał), opolskie (I i III kwartał), podkarpackie (I, II i IV kwartał), podlaskie (I kwartał), pomorskie (II kwartał), śląskie (I kwartał),świętokrzyskie (I kwartał), warmińsko-mazurskie (I kwartał), wielkopolskie (I kwartał), zachodniopomorskie (I kwartał).


Jak wyjaśnia nam Maciej Giebień, w ramach poddziałania 8.1.1 w każdym województwie możliwa jest realizacja trzech typów projektów:

  • Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w obszarze m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
  • Doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), również dla osób samozatrudnionych, w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości.
  • Szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących (w szczególności o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach), które są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem i podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności.

Intensywności wsparcia na doradztwo oraz szkolenia w zależności od wielkości przedsiębiorcy:

szkolenia

W związku z tym, że mamy różne typy szkoleń, w każdym z nich mogą brać udział inne grupy osób. Projekty szkoleniowe dla kadr zarządzających i pracowników oraz projekty doradcze dla sektora MŚP przeznaczone są dla przedsiębiorców i ich pracowników (w tym zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych).

 »Czy należy mi się odszkodowanie za wcześniejsze zwolnienie? 

Z kolei szkolenia, kursy i projekty doradcze skierowane do osób, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kwalifikacje, skierowane są do dorosłych osób pracujących (powyżej 18. roku życia), wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Dotacje unijne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki