REKLAMA

Inflacja bazowa wreszcie spadła poniżej 4 proc.

2021-01-18 14:05
publikacja
2021-01-18 14:05
Inflacja bazowa wreszcie spadła poniżej 4 proc.
Inflacja bazowa wreszcie spadła poniżej 4 proc.
fot. Maksym Kapliuk / / Shutterstock

Inflacja bazowa w grudniu opuściła 19-letnie maksimum. Niższe niż miesiąc wcześniej były wszystkie jej cztery miary podawane przez NBP.

Według opublikowanych w poniedziałek danych Narodowego Banku Polskiego w grudniu 2020 r. inflacja w relacji rok do roku:

  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,7 proc. wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej; odczyt okazał się zgodny z oczekiwaniami rynkowych analityków;
  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,4 proc. wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8 proc. wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,7 proc. wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej.

Spośród czterech wskaźników inflacji bazowej najczęściej używanym przez ekonomistów oraz bankierów centralnych jest wskaźnik pomijający ceny żywności i energii (pierwszy na powyższej liście). Waga obu kategorii w koszyku inflacyjnym wynosi bowiem łącznie ponad 40 proc.

- Wskaźniki inflacji bazowej umożliwiają pogłębioną ocenę procesów inflacyjnych w gospodarce. Tym niemniej wskaźniki te nie są pozbawione wad i trudno wskazać, która z miar inflacji bazowej najlepiej odzwierciedla średniookresowy trend wzrostu cen. W różnych warunkach ekonomicznych poszczególne miary inflacji bazowej mogą z różną precyzją przybliżać nieobserwowalny trend wzrostu ogólnego poziomu cen. Przydatność tych miar w dużej mierze zależy od charakteru szoków, jakim podlegają ceny kategorii wyłączonych z poszczególnych miar inflacji bazowej. Wskaźniki inflacji bazowej są wykorzystywane w Narodowym Banku Polskim – podobnie jak w innych bankach centralnych – w pracach analitycznych, prognostycznych i badawczych, jak również w procesie formułowania polityki pieniężnej – wyjaśnia NBP.

W minionym miesiącu inflacja bazowa (bez cen energii i żywności) opuściła wyznaczone w listopadzie 19-letnie maksimum (4,3 proc., najwięcej od listopada 2001 r., rekord wyrównany również w lipcu i wrześniu 2020 r.).

Wskaźnik ten nadal natomiast znajduje się wyraźnie powyżej dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem o jeden punkt procentowy.

Inflacja inflacji nierówna

Z kolei „zwyczajna” inflacja CPI w ostatnich miesiącach ustabilizowała się pobliżu 3 proc., a w grudniu spadła do poziomu 2,4 proc. Dużą rolę odegrał m.in. wzrost cen opłat za wywóz śmieci, na co zwrócił uwagę prezes NBP Adam Glapiński.

Od kilku miesięcy inflacja w Polsce wywołuje szczególne emocje. O tym, jak dokładnie się ją liczy, pisaliśmy w artykule „Jak GUS mierzy inflację? Statystycy wyjaśniają”. O perspektywach dla inflacji w 2021 r. pisaliśmy natomiast w tym artykule. Warto także dodać, że w kolejnych miesiącach inflację podbić może polityka osłabiania złotego prowadzona przez NBP, wzrost starych oraz szereg nowych opłat i podatków wchodzących w życie od 2021 r. oraz wzrost cen żywności na światowych rynkach.

Kolejne istotne dane o inflacji poznamy w środę 20 stycznia. Eurostat przedstawi wówczas pełne dane dotyczące wzrostu cen w UE, strefie euro oraz poszczególnych państwach członkowskich. W ostatnich miesiącach Polska była liderem tego typu zestawień.

Michał Żuławiński

Źródło:
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (9)

dodaj komentarz
rjordan
Co za bzdety. Od lat prowadzę domową księgowość, zbieram kwitki sklepowe, notuję wydatki na ubezpieczenia itd. No i w 2020/2019 nasze wydatki (bez szleństw wydatkowych typu wizyty w ..kotach pod wpływem reklam, raczej okazji na tanią promocję-a w tym dobra . jest moja żona) wzrosły o 17%. Natomiast 2019/2018 wzrost wyniósł o 15%
jas2
"Inflacja bazowa wreszcie spadła poniżej 4 proc".

Nie jest to dobra wiadomość dla gospodarki...
antek10
Spadła bo trzeba było wyliczac rewaloryzacje emerytur
etre
Nie wiem na jakiej grupie produktów liczą inflację bazową ale moje wydatki za te same miesięczne opłaty i podstawowe produkty oraz paliwo wzrosły powyżej 15%
jas2
"Zastanawiam się ceny jakich towarów wzrosły tylko o 2,4 % lub mniej lub staniały w zeszłym roku?"

Wielki problem zajrzeć do danych GUS...
carlito1
Panie odstawiamy LSD i wracamy do rzeczywistości
stachsgh
Halo Halo !! Panie prof. Glapiński ziemia wzywa. Proszę zejść z orbity nierealności.
Inflacja jest duża, a ludzie walczą https://www.youtube.com/watch?v=oVrdIXQ2g30
samsza
Jest pole do dalszego wzrostu cen wywozu śmieci.
meryt
"W dziesiątkach polskich miast i gmin gwałtownie drożeje wywóz śmieci. To wynik polityki UE i reformy systemu gospodarki odpadami z 2013 r., która ułatwiła monopolizowanie lokalnych rynków."

"Zmiany przepisów o ochronie środowiska, powodujące tak duże zwiększenie kosztów wywozu śmieci, w tym
"W dziesiątkach polskich miast i gmin gwałtownie drożeje wywóz śmieci. To wynik polityki UE i reformy systemu gospodarki odpadami z 2013 r., która ułatwiła monopolizowanie lokalnych rynków."

"Zmiany przepisów o ochronie środowiska, powodujące tak duże zwiększenie kosztów wywozu śmieci, w tym gwałtowny wzrost podatku za składowanie odpadów, to efekt obowiązków narzuconych przez UE. Europejska wspólnota ma ambicję być światowym liderem ekologicznym. W związku z tym unijne dyrektywy dotyczące odpadów są bardzo restrykcyjne i tak skonstruowane, żeby minimalizować ilość śmieci trafiających na wysypiska i maksymalizować odzyskiwanie z nich surowców wtórnych (recykling)."

"Poziom recyklingu w krajach członkowskich do 2020 r. ma wynosić 50 proc. (czyli aż połowa śmieci ma być odzyskiwana w postaci surowców wtórnych), a do 2035 r. – 65 proc. Jeśli tych progów nie osiągniemy, grożą nam bardzo wysokie kary i odebranie funduszy UE na gospodarkę odpadami"

"Unijna polityka ekologiczna i wynikające z niej koszty to nie jedyna przyczyna dużych podwyżek opłat za wywóz śmieci. Druga wynika z naszych wewnętrznych regulacji. Wprowadzenie reformy systemu gospodarki odpadami w 2013 r. znacząco ograniczyło konkurencję na tym rynku."

"Recyklingowy czyściec. Unijne kary odsunięte w czasie"

"Resort klimatu uspokaja. – Sankcje wobec państw członkowskich za nieprzestrzeganie prawa ochrony środowiska, w tym kary pieniężne, są stosowane w ostateczności. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy wszystkie etapy działań zapobiegawczych kończą się niepowodzeniem, jak również nieskuteczne okazuje się postępowanie wyjaśniające pomiędzy KE a państwem członkowskim – tłumaczy Aleksander Brzózka z Ministerstwa Klimatu i Środowiska"

"Niemniej jednak projekt przywraca wcześniejszy sposób liczenia poziomów, z uwzględnieniem czterech frakcji, ale tylko za 2020 r. Dzięki temu łatwiej będzie spełnić wyśrubowane unijne wymagania"

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki