63,5000 zł
-0,78% -0,5000 zł
Indykpol SA (IND)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_INDYKPOL_III_Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe III kwartał 2019 narastająco III kwartała 2018 narastająco III kwartał 2019 narastająco EUR III kwartał 2018 narastająco EUR
II. Przychody netto ze sprzedaży 745 959 724 896 173 133 170 424
III. Przychody ze sprzedaży działalność kontynuowana 745 959 649 530 173 133 152 706
IV. Przychody ze sprzedaży działalność zaniechana - 75 367 - 17 719
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 286 102 989 6 797 24 213
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej działalność kontynuowana 29 286 103 665 6 797 24 372
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej działalność zaniechana - (676) - (159)
VIII. Zysk (strata) brutto 28 330 102 701 6 575 24 145
IX. Zysk (strata) brutto działalność kontynuowana 28 330 103 377 6 575 24 304
X. Zysk (strata) brutto działalność zaniechana - (676) - (159)
XI. Zysk (strata) netto 22 179 82 585 5 148 19 416
XII. Zysk (strata) netto działalność kontynuowana 22 179 83 261 5 148 19 575
XIII. Zysk (strata) netto działalność zaniechana - (676) - (159)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 171 (27 567) 10 948 (6 481)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 793) 171 224 (4 362) 40 255
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 176) (157 046) (7 468) (36 922)
XVII. Przepływy pieniężne netto razem (3 798) (13 389) (881) (3 148)
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 7,10 26,43 1,65 6,21
XIX. Stan na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 EUR 31.12.2018 EUR
XX. Aktywa razem 490 196 436 767 112 081 101 574
XXI. Zobowiązania długoterminowe 52 812 34 800 12 075 8 093
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 104 792 90 206 23 960 20 978
XXIII. Kapitał własny 332 592 311 761 76 045 72 503
XXIV. Kapitał zakładowy 15 623 15 623 3 572 3 633
XXV. Liczba akcji 3 124 500 3 124 500 3 124 500 3 124 500
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 106,45 99,78 24,34 23,20
XXVII. Wybrane jednostkowe dane finansowe III kwartał 2019 narastająco III kwartała 2018 narastająco III kwartał 2019 narastająco EUR III kwartał 2018 narastająco EUR
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 693 591 681 360 160 979 158 140
XXIX. Przychody ze sprzedaży działalność kontynuowana 693 591 606 194 160 979 140 694
XXX. Przychody ze sprzedaży działalność zaniechana - 75 166 - 17 446
XXXI. Zysk operacyjny 5 464 86 408 1 268 20 055
XXXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej działalność kontynuowana 5 464 87 048 1 268 20 203
XXXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej działalność zaniechana - (640) - (149)
XXXIV. Zysk (strata) brutto 5 004 85 964 1 161 19 952
XXXV. Zysk (strata) brutto działalność kontynuowana 5 004 86 604 1 161 20 100
XXXVI. Zysk (strata) brutto działalność zaniechana - (640) - (149)
XXXVII. Zysk (strata) netto 2 716 68 294 630 15 851
XXXVIII. Zysk (strata) netto działalność kontynuowana 2 716 68 934 630 15 999
XXXIX. Zysk (strata) netto działalność zaniechana - (640) - (149)
XL. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 343 (44 282) 10 524 (10 411)
XLI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 364) 189 416 (4 030) 44 532
XLII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 031) (156 830) (7 434) (36 871)
XLIII. Przepływy pieniężne netto razem (4 052) (11 696) (940) (2 750)
XLIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,87 24,03 0,20 5,51
XLV. Stan na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 EUR 31.12.2018 EUR
XLVI. Aktywa razem 433 308 376 087 99 074 87 462
XLVII. Zobowiązania długoterminowe 48 751 32 768 11 147 7 621
XLVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 136 388 96 518 31 184 22 446
XLIX. Kapitał własny 248 170 246 801 56 743 57 395
L. Kapitał zakładowy 15 623 15 623 3 572 3 633
LI. Liczba akcji 3 124 500 3 124 500 3 124 500 3 124 500
LII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 79,43 78,99 18,16 18,37
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GK INDYKPOL III Q 2019.pdfSSF GK INDYKPOL III Q 2019.pdf SSF GK INDYKPOL III Q 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Piotr Kulikowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.