REKLAMA
ZAGŁOSUJ

HURTIMEX S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii I w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

2021-11-22 15:19
publikacja
2021-11-22 15:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-22
Skrócona nazwa emitenta
HURTIMEX S.A.
Temat
Zawarcie umowy objęcia akcji serii I w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do uchwały Zarządu Hurtimex S.A. (Spółka) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 18/2021 w dniu 9 listopada 2021 roku, Zarząd Hurtimex S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 22 listopada 2021 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z KFG Kids Fashion Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi umowę objęcia akcji serii I.
Objęcie Akcji serii I nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. KFG Kids Fashion Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567040 objęła 4.727.277 akcji serii I Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz cenie emisyjnej 0,22 zł za akcję. Akcje będą w całości opłacone wkładem pieniężnym w kwocie 1.040.000,94 zł do dnia 26.112021 roku. Spółka będzie informowała na bieżąco o wykonaniu kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-22 Jarosław Kopeć Prezes
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki