REKLAMA

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2022-04-26 18:03
publikacja
2022-04-26 18:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
hmi_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi_2021-12-31_pl.zip.BES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-ssf-lpz_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-ssf-lpz_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-ssf-sz_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-ssf-sz_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-oiiz_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-oiiz_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-ssf-sb_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-ssf-sb_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-orn_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-orn_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-srn_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-srn_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Aktywa trwałe 29 896 270,00 31 022 219,00 6 500 037,00 6 722 332,00
II. Zapasy 126 297 817,00 138 402 963,00 27 459 629,00 29 991 108,00
III. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 26 029 113,00 141 359 104,00 5 659 241,00 30 631 686,00
IV. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 14 153 142,00 14 495 075,00 3 077 171,00 3 140 997,00
V. Kapitał własny 45 948 980,00 25 438 222,00 9 990 212,00 5 512 313,00
VI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 80 076 882,00 42 599 291,00 17 410 289,00 9 231 016,00
VII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 77 273 809,00 130 282 486,00 16 800 846,00 28 231 448,00
VIII. Przychody netto ze sprzedaży 184 788 524,00 106 581 358,00 40 368 875,00 23 821 322,00
IX. Zysk przed opodatkowaniem 26 046 848,00 3 606 979,00 5 690 191,00 806 173,00
X. Zysk netto 20 429 774,00 3 079 153,00 4 463 086,00 688 202,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
hmi_2021-12-31_pl.ziphmi_2021-12-31_pl.zip
hmi_2021-12-31_pl.zip.BES.xadeshmi_2021-12-31_pl.zip.BES.xades
hmi-ssf-lpz_2021-12-31_pl.xhtmlhmi-ssf-lpz_2021-12-31_pl.xhtml
hmi-ssf-lpz_2021-12-31_pl.xhtml.xadeshmi-ssf-lpz_2021-12-31_pl.xhtml.xades
hmi-ssf-sz_2021-12-31_pl.xhtmlhmi-ssf-sz_2021-12-31_pl.xhtml
hmi-ssf-sz_2021-12-31_pl.xhtml.xadeshmi-ssf-sz_2021-12-31_pl.xhtml.xades
hmi-oiiz_2021-12-31_pl.xhtmlhmi-oiiz_2021-12-31_pl.xhtml
hmi-oiiz_2021-12-31_pl.xhtml.xadeshmi-oiiz_2021-12-31_pl.xhtml.xades
hmi-ssf-sb_2021-12-31_pl.xhtmlhmi-ssf-sb_2021-12-31_pl.xhtml
hmi-ssf-sb_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadeshmi-ssf-sb_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades
hmi-orn_2021-12-31_pl.xhtmlhmi-orn_2021-12-31_pl.xhtml
hmi-orn_2021-12-31_pl.xhtml.xadeshmi-orn_2021-12-31_pl.xhtml.xades
hmi-srn_2021-12-31_pl.xhtmlhmi-srn_2021-12-31_pl.xhtml
hmi-srn_2021-12-31_pl.xhtml.xadeshmi-srn_2021-12-31_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki