REKLAMA

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 19:02
publikacja
2021-04-30 19:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_do_raportu_rocznego_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_HM_Inwest_S.A._za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_GK_HM_Inwest_20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia__i_Informacja_Zarzadu_do_raportu_rocznego_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_oceny_sprawozdan_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_do_raportu_rocznego_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Aktywa trwałe 31 022 219 30 566 158 6 722 332 7 177 682
II. Zapasy 145 100 193 118 632 242 31 442 358 27 857 753
III. Należności krótkoterminowe 12 966 706 11 072 426 2 809 809 2 600 077
IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 495 075 7 544 763 3 140 997 1 771 695
V. Kapitał własny 31 984 780 29 369 739 6 930 914 6 896 733
VI. Zobowiązania długoterminowe 42 592 937 53 733 584 9 229 639 12 617 960
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 130 392 520 88 941 782 28 255 292 20 885 707
VIII. Przychody netto ze sprzedaży 104 219 093 93 820 290 23 293 347 21 809 543
IX. Zysk przed opodatkowaniem 2 689 556 9 009 196 601 126 2 094 285
X. Zysk netto 2 161 730 7 371 929 483 155 1 713 685
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa do raportu rocznego za rok 2020.pdfList Prezesa do raportu rocznego za rok 2020.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy HM Inwest S.A. za rok 2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy HM Inwest S.A. za rok 2020.pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020.pdf
Sprawozdanie z badania SSF GK HM Inwest 20.pdfSprawozdanie z badania SSF GK HM Inwest 20.pdf
Oświadczenia i Informacja Zarządu do raportu rocznego za rok 2020.pdfOświadczenia i Informacja Zarządu do raportu rocznego za rok 2020.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok 2020.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej do raportu rocznego za rok 2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej do raportu rocznego za rok 2020.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 ANNA ZAWADKA GŁÓWNA KSIĘGOWA
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki