0,7780 zł
3,73% 0,0280 zł
HERKULES SA (HRS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HRS_PSr_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2019_sprawozdanie_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2019_raport_BR_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HRS_PSr_2019_raport_BR_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży 61 162 60 680 14 264 14 313
II. Zysk z działalności operacyjnej 598 7 451 139 1 757
III. Zysk brutto z działalności kontynuowanej -999 4 966 -233 1 171
IV. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej -878 3 848 -205 908
V. EBITDA 10 983 17 781 2 561 4 194
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11 455 38 886 2 671 9 172
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 4 701 15 723 1 096 3 709
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15 936 -24 377 -3 716 -5 750
IX. Przepływy pieniężne razem 220 30 232 51 7 131
X. Środki pieniężne na koniec okresu 8 238 40 052 1 937 9 183
XI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 38 354 193 43 412 140 38 354 193 43 412 140
XII. Zysk netto jednostki dominującej z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł) -0,02 0,09 -0,01 0,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
HRS_PSr_2019.pdfHRS_PSr_2019.pdf Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym Herkules S.A.
HRS_PSr_2019_sprawozdanie_zarzadu.pdfHRS_PSr_2019_sprawozdanie_zarzadu.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules wraz z oświadczeniami Zarządu Herkules S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
HRS_PSr_2019_raport_BR_skonsolidowane.pdfHRS_PSr_2019_raport_BR_skonsolidowane.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules
HRS_PSr_2019_raport_BR_jednostkowe.pdfHRS_PSr_2019_raport_BR_jednostkowe.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Herkules S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2019-09-30 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.