0,1000 zł
1,01% 0,0010 zł
Harper Hygienic SA (HRP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HARPER_HYGIENICS_S.A._Raport_bieglego_rewidenta_przeglad_30_09_19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Śródroczne_skrócone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_okres_od_1_kwietnia_do_30_września_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_pólroczny_Harper_Hygienics_S.A._za_okres_od_01_kwietnia_2019_do_30_września_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. I. przychody netto ze sprzedaży 115 267 123 104 26 796 28 735
II. II. zysk brutto ze sprzedaży 23 845 26 407 5 543 6 164
III. III. zysk z działalnośc i operacyjnej 1 320 -1 812 307 -423
IV. IV. zysk (strata) brutto -1 556 -4 734 -362 -1 105
V. V. zysk (strata) netto -976 -5 814 -227 -1 357
VI. VI. EBITDA 7 246 3 147 1 684 735
VII. VII. aktywa trwałe 172 911 168 240 39 535 39 388
VIII. VIII. aktywa obrotowe 83 232 65 383 19 030 15 307
IX. IX. aktywa razem 256 142 233 623 58 566 54 695
X. X. kapitał własny 57 081 66 555 13 051 15 582
XI. XI. zobowiązania długoterminowe 52 270 41 747 11 951 9 774
XII. XII. zobowiązania krótkoterminowe 146 791 125 321 33 563 29 342
XIII. XIII. pasywa razem 256 142 233 623 58 566 54 695
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
HARPER HYGIENICS S.A._Raport biegłego rewidenta_przegląd_30 09 19.pdfHARPER HYGIENICS S.A._Raport biegłego rewidenta_przegląd_30 09 19.pdf HARPER HYGIENICS S.A._Raport biegłego rewidenta.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 września 2019.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 września 2019.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 września 2019
Raport półroczny Harper Hygienics S.A. za okres od 01 kwietnia 2019 do 30 września 2019.pdfRaport półroczny Harper Hygienics S.A. za okres od 01 kwietnia 2019 do 30 września 2019.pdf Raport półroczny HARPER HYGIENICS S.A. za okres od 01.04.2019 do 30.09.2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-12 DMITRIJ KOSTOJANSKIJ PREZES ZARZĄDU
2019-12-12 ANDRZEJ KOWALSKI CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-12 SERGEJS BINKOVSKIS CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Scalenie akcji w stosunku 10:1.

  • Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

  • Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.