REKLAMA

GUS: pozytywna ocena koniunktury, ale pesymizm w dwóch branżach

2016-11-23 14:47
publikacja
2016-11-23 14:47
GUS: pozytywna ocena koniunktury, ale pesymizm w dwóch branżach
GUS: pozytywna ocena koniunktury, ale pesymizm w dwóch branżach
/ SXC

W listopadzie szefowie firm z większości branż pozytywnie oceniają koniunkturę, choć ostrożniej niż przed miesiącem. Bardziej pesymistyczni są dyrektorzy z branż budowlanej i przetwórstwa przemysłowego - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

W listopadzie ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wynosi minus 1,8 (plus 1 w październiku). Poprawę koniunktury sygnalizuje 12,3 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 14,1 proc (przed miesiącem odpowiednio 13,8 proc. i 12,8 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Jak podał GUS przedsiębiorcy sygnalizują, że produkcja jest zmniejszana. Oceniają również, że portfel zamówień ogółem jest ograniczany, na co ma wpływ zmniejszenie portfela zamówień zarówno krajowego jak i zagranicznego. Diagnozy sytuacji finansowej są nieco mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Należności rosną nieznacznie wolniej niż w październiku, opóźnienia płatności za sprzedane produkty zmniejszają się w stosunku do zgłaszanych w poprzednim miesiącu. Stan zapasów wyrobów gotowych, podobnie jak w październiku, nieznacznie przekracza poziom uznawany za wystarczający. Przewidywania w zakresie produkcji i portfela zamówień wskazują na możliwość ich spadku w najbliższych trzech miesiącach. Prognozy dotyczące sytuacji finansowej są bardziej negatywne. W przedsiębiorstwach planowane jest niewielkie zmniejszenie zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, też że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spaść.

W listopadzie ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 12,3 (przed miesiącem minus 9,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 9,5 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 21,7 proc. (przed miesiącem odpowiednio 10,6 proc. i 19,7 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny i prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych w październiku. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być bardziej znaczące od planowanych w ostatnich pięciu miesiącach. Zapowiadany spadek cen robót budowlano-montażowych jest nieco większy od oczekiwanego od marca br.

Lepiej oceniają koniunkturę szefowie firm z branży handlu hurtowego. Ogólny klimat koniunktury kształtuje się w listopadzie na poziomie plus 2,6 (plus 5,9 w październiku). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,5 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 11,8 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,8 proc. i 11 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Według GUS diagnozy sprzedaży są pozytywne, ale ostrożniejsze niż w ostatnich siedmiu miesiącach. "Odpowiednie prognozy są pesymistyczne, po raz pierwszy od stycznia 2016 r. Oceny sytuacji finansowej są niekorzystne, gorsze od opinii sprzed miesiąca. Utrzymują się nieznacznie negatywne przewidywania w tym zakresie. Stan zapasów towarów jest nadal zdaniem przedsiębiorców nadmierny. W związku z oczekiwanym spadkiem sprzedaży, zamówienia towarów u dostawców mogą być ograniczane. Możliwy jest nieznaczny spadek zatrudnienia, zapowiadany ostatni raz w grudniu 2015 r. Przedsiębiorcy prognozują, że w najbliższych trzech miesiącach ceny towarów mogą rosnąć" - podał GUS.

Zgodnie z komunikatem ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w listopadzie na poziomie plus 4, (plus 4,9 w październiku). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,5 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 12,5 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,7 proc. i 11,9 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy sprzedaży są optymistyczne, najlepsze w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Oceny sytuacji finansowej są pesymistyczne, zbliżone do opinii zgłaszanych od sierpnia br. Od dwóch miesięcy utrzymują się nieznacznie pozytywne przewidywania dotyczące sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z optymistycznymi prognozami sprzedaży, planowany jest dalszy wzrost zamówień towarów u dostawców. Zatrudnienie może nieznacznie rosnąć, w skali podobnej do zapowiadanej miesiąc wcześniej. Podobnie jak w październiku, przewidywany jest wzrost cen.

W przedsiębiorstwach z branży transport i gospodarka magazynowa klimat koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,5 (przed miesiącem plus 5). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,8 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 10,3 proc. (w październiku odpowiednio 14,8 proc. i 9,8 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są negatywnie po raz pierwszy od dwóch miesięcy, diagnozy sytuacji finansowej są nieco mniej korzystne od zgłaszanych w październiku. Odpowiednie przewidywania są bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest nieznacznie wolniejszy niż w październiku wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami nie planują zmian w poziomie zatrudnienia. Oczekiwany jest nieznaczny spadek cen.

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w firmach z branży "informacja i komunikacja" kształtuje się na poziomie plus 16,1 (przed miesiącem plus 17,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,8 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 5,8 proc. (w październiku odpowiednio 23,4 proc. i 6 proc.). Pozostali uznają, że ich sytuacja się nie zmienia.

Poprawiają się korzystne oceny bieżącego popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej, choć optymistyczne przewidywania w tym zakresie są nieznacznie ostrożniejsze od prognoz formułowanych w październiku. Odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek nadal zapowiadają wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się nieco szybszego spadku cen.

W firmach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest na poziomie plus 28,7 (przed miesiącem plus 27,3). Poprawę koniunktury odnotowuje 32,3 proc. badanych, a jej pogorszenie - 3,6 proc. (w październiku odpowiednio 31,2 proc. i 4 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej korzystnie niż w październiku, przewidywania są bardziej optymistyczne - niż w październiku. Odnotowywany jest spadek opóźnień płatności za wykonane usługi, choć mniejszy niż w październiku. Dyrektorzy jednostek zapowiadają dalsze redukcje zatrudnienia. W najbliższych miesiącach można spodziewać się wzrostu cen usług, zbliżonego do prognozowanego w październiku.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej jest wskaźnikiem złożonym. Obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania z ankiety miesięcznej dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Gdy wskaźnik jest większy od zera odnotowywany jest "dobry" klimat koniunktury. W przeciwnym wypadku klimat jest oceniany jako "zły".

(PAP)

drag/ mmu/

Źródło:PAP
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki