REKLAMA
JUŻ JUTRO

Ile zarabia się w Polsce, w poszczególnych zawodach? Oto oficjalne dane GUS-u

Michał Żuławiński2020-02-26 13:09analityk Bankier.pl
publikacja
2020-02-26 13:09

Od dyrektora po fryzjera oraz od kelnera po programistę - zakres najnowszych danych GUS o płacach Polaków jest naprawdę szeroki. Niespodzianek nie brakuje.

Raz na dwa lata GUS publikuje dokument zatytułowany „Struktura wynagrodzeń według zawodów”. Pewne wstępne informacje z badania obejmującego październik 2018 r. poznaliśmy już w listopadzie 2019 r. – szerzej opisywaliśmy je w artykule „Około 3000 zł na rękę. Tyle naprawdę zarabia się w Polsce”.

Chociaż najnowszy, liczący 250 stron, raport GUS nie opisuje roku 2019, w trakcie którego płace w Polsce nadal rosły, to mimo to warto się z nim zapoznać. Jest to bowiem jedyny tak szeroki oficjalny zestaw danych z polskiego rynku pracy.

fot. Hyejin Kang / / Shutterstock

Przed przejściem do analizy raportu ważna uwaga: dane GUS opisują jedynie sytuację osób pracujących w podmiotach zatrudniających powyżej 9 osób. Nie obejmują zatem najmniejszych firm, gdzie – zgodnie z innymi danymi – zarabia się jeszcze mniej. Dane obejmują natomiast osoby zatrudnione na podstawie różnych form zatrudnienia.

Jak informuje GUS, połowa zatrudnionych pracowników otrzymywała do 4094,98 zł brutto (tzn. mediana płac; siłą rzeczy druga połowa zarabia więcej). Oznacza to, że mediana płac wyniosła około 2919,54 zł netto (tzn. "na rękę"). To wynik o 584 zł brutto, czyli 407,5 zł netto wyższy od mediany płac w październiku 2016 r. W tym samym okresie przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło z 4346,76 zł do 5003,78 zł. Tyle tytułem przypomnienia danych, które po raz pierwszy pojawiły się w listopadzie.

Największą nową wartością raportu są dane opisujące poszczególne grupy zawodowe. Jest ich całkiem sporo, bo ponad 100. Oczywiście rynek pracy jest znacznie bogatszy, ale większość pracujących odnajdzie się w poniższych tabelach, a nawet jeżeli nie, to jest duża szansa na sprawdzenie, ile zarabiało się na stanowiskach pokrewnych

Wielka tabela płac według zawodów

Jak wynika z danych GUS, najwięcej zarabiają dyrektorzy generalni i zarządzający (14 789,69 zł), kierownicy do spraw IT (13 944,72 zł) oraz pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (11 337,72 proc.). To jedyne grupy, w przypadku których przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 10 000 brutto miesięcznie.

Na drugim biegunie plasują się zawody usługowe: fryzjerzy i kosmetyczki (2624,78 zł), pomoce domowe i sprzątaczki (2644,37 zł), myjący pojazdy i praczki (2672,03 zł) oraz kelnerzy i barmani (2736,28 zł). Warto w tym kontekście pamiętać, że dane GUS nie obejmują szarej strefy.

W porównaniu do poprzedniego badania, za październik 2016 r., płace wzrosły we wszystkich grupach zawodowych. Najwyższą dynamiką charakteryzowały się następujące zawody: lekarze (36 proc.), lekarze dentyści (30,1 proc.), położne (29,9 proc.) oraz operatorzy maszyn i urządzeń górniczych (29,6 proc.). W badanym okresie płaca minimalna wzrosła o 13,5 proc. - z 1850 zł do 2100 zł.

Najniższe podwyżki zanotowali natomiast nauczyciele akademiccy (1,5 proc.), operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru (2 proc.) oraz przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy (2,4 proc.). W przypadku tych grup podwyżki nie zrekompensowały inflacji, której skumulowana wartość między październikiem 2016 a październikiem 2018 r. wyniosła 4 proc.


Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według grup zawodowych (w PLN)
X 2018 X 2016 Zmiana procentowa

OGÓŁEM 5003,78 4346,76 15,1%
1 Dyrektorzy generalni i zarządzający 14789,69 13745,68 7,6%
2 Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 13944,72 12156,72 14,7%
3 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych) 11337,72 9364,76 21,1%
4 Lekarze 9910,12 7286,39 36,0%
5 Specjaliści z dziedziny prawa 9861,59 8816,70 11,9%
6 Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju 9609,59 8710,15 10,3%
7 Analitycy systemów komputerowych i programiści 9509,66 8366,11 13,7%
8 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania 9499,63 8530,88 11,4%
9 Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy 9419,56 9196,77 2,4%
10 Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 8664,54 7311,67 18,5%
11 Inżynierowie elektrotechnologii 8199,45 7099,65 15,5%
12 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych 8083,18 6983,39 15,7%
13 Kierownicy / Dyrektorzy w instytucjach usług wyspecjalizowanych 7943,57 7202,39 10,3%
14 Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji 7536,99 6645,73 13,4%
15 Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni 7302,27 5634,59 29,6%
16 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 7300,38 5649,51 29,2%
17 Kierownicy do spraw innych typów usług 7019,07 6288,78 11,6%
18 Specjaliści do spraw finansowych 6905,82 5857,70 17,9%
19 Inżynierowie (z wył. elektrotechnologii) 6726,26 6023,59 11,7%
20 Nauczyciele akademiccy 6357,85 6266,65 1,5%
21 Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations 6353,13 5736,14 10,8%
22 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz osoby dozoru ruchu w górnictwie 6282,17 5746,78 9,3%
23 Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi 6262,73 5512,73 13,6%
24 Matematycy, aktuariusze i statystycy 6077,90 4878,98 24,6%
25 Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych 6047,72 5205,59 16,2%
26 Specjaliści do spraw administracji i zarządzania 5981,92 5306,77 12,7%
27 Specjaliści nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych 5777,05 5058,26 14,2%
28 Farmaceuci 5723,06 5035,65 13,7%
29 Lekarze weterynarii 5663,52 4772,24 18,7%
30 Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych 5643,64 4812,41 17,3%
31 Literaci, dziennikarze i filolodzy 5634,56 4956,70 13,7%
32 Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności 5546,90 5165,68 7,4%
33 Agenci i pośrednicy handlowi 5535,98 4855,67 14,0%
34 Diagności laboratoryjni 5528,71 4943,06 11,8%
35 Twórcy i artyści 5513,02 5131,58 7,4%
36 Lekarze dentyści 5497,13 4224,45 30,1%
37 Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni 5402,55 4685,70 15,3%
38 Położne 5380,41 4142,36 29,9%
39 Pielęgniarki 5327,64 4121,40 29,3%
40 Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 5294,38 4673,53 13,3%
41 Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych 5151,35 4646,29 10,9%
42 Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 5142,56 4502,11 14,2%
43 Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy 5135,67 4384,68 17,1%
44 Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego 4987,78 4022,42 24,0%
45 Architekci, geodeci i projektanci 4939,23 4506,17 9,6%
46 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 4924,18 4426,73 11,2%
47 Mechanicy maszyn i urządzeń 4902,55 4044,49 21,2%
48 Średni personel do spraw finansowych 4882,51 4385,31 11,3%
49 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru 4819,17 4418,80 9,1%
50  Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyj. kształcenia zawodowego) 4815,12 4429,99 8,7%
51 Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego 4792,31 4253,37 12,7%
52 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych 4711,21 4142,60 13,7%
53 Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie 4690,09 4180,94 12,2%
54 Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 4687,92 4164,08 12,6%
55 Inni specjaliści nauczania i wychowania 4676,23 4237,36 10,4%
56 Nauczyciele kształcenia zawodowego 4648,76 4159,13 11,8%
57 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni 4643,11 3854,37 20,5%
58 Marynarze i pokrewn 4616,87 4487,46 2,9%
59 Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani 4604,57 4249,16 8,4%
60 Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy  4587,84 4147,56 10,6%
61 Pośrednicy usług biznesowych 4552,35 4068,39 11,9%
62 Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 4552,14 3810,63 19,5%
63 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu 4531,90 3930,41 15,3%
64 Inni specjaliści ochrony zdrowia 4513,99 4084,10 10,5%
65 Kowale, ślusarze i pokrewni 4389,42 3649,85 20,3%
66 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 4330,05 3660,88 18,3%
67 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 4319,45 3753,52 15,1%
68 Pracownicy obrotu pieniężnego 4299,92 3736,45 15,1%
69 Technicy weterynarii 4241,32 3300,73 28,5%
70 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych 4220,29 3615,82 16,7%
71 Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni 4209,35 3371,48 24,9%
72 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 4173,17 3581,28 16,5%
73 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 4172,27 3489,91 19,6%
74 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych 4106,23 3428,18 19,8%
75 Pracownicy obsługi biurowej 4082,20 3647,91 11,9%
76 Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni 4019,76 3568,38 12,6%
77 Operatorzy urządzeń biurowych 4011,65 3465,63 15,8%
78 Robotnicy poligraficzni 4005,30 3619,20 10,7%
79 Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu 3959,70 3350,45 18,2%
80 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii 3954,75 3598,76 9,9%
81 Sekretarki (ogólne) 3935,70 3450,39 14,1%
82 Monterzy 3929,16 3320,41 18,3%
83 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 3900,31 3297,16 18,3%
84 Inny średni personel do spraw zdrowia 3891,64 3403,45 14,3%
85 Robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe 3834,49 3169,93 21,0%
86 Sportowcy, trenerzy i i zawody pokrewne 3828,81 3483,89 9,9%
87 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 3813,86 3021,51 26,2%
88 Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej 3802,40 3331,34 14,1%
89 Rzemieślnicy 3782,77 3286,80 15,1%
90 Pracownicy do spraw informowania klientów 3702,45 3329,27 11,2%
91 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru 3668,70 3595,15 2,0%
92 Rolnicy produkcji towarowej 3624,27 3189,01 13,6%
93 Kierowcy ciężarówek i autobusów 3553,67 3099,90 14,6%
94 Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie i budownictwie 3551,78 3053,52 16,3%
95  Technicy medyczni i farmaceutyczni 3530,23 3132,75 12,7%
96 Dietetycy i żywieniowcy 3362,01 2922,17 15,1%
97 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni 3339,44 2630,97 26,9%
98 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 3316,45 2893,97 14,6%
99 Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli 3314,60 2889,23 14,7%
100 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 3296,34 2742,98 20,2%
101 Robotnicy wykonujący proste prace w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 3280,46 2743,72 19,6%
102 Pozostali pracownicy usług osobistych 3237,04 2748,63 17,8%
103 Ładowacze nieczystości i pokrewni 3187,91 2685,78 18,7%
104 Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni 3173,59 2565,26 23,7%
105 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 3076,22 2695,05 14,1%
106 Pracownicy sprzedaży w sklepach 3050,18 2611,01 16,8%
107 Gospodarze obiektów 3014,91 2600,48 15,9%
108 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych 2974,62 2356,91 26,2%
109 Inni pracownicy wykonujący prace proste 2927,87 2545,13 15,0%
110 Leśnicy i rybacy 2920,08 2455,53 18,9%
111 Kucharze 2916,77 2498,75 16,7%
112 Pracownicy usług ochrony 2845,83 2483,90 14,6%
113 Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli 2837,60 2488,15 14,0%
114 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni 2832,08 2450,17 15,6%
115 Pracownicy wykonujący proste prace związane z przygotowaniem posiłków 2765,56 2268,83 21,9%
116 Kelnerzy i barmani 2736,28 2360,92 15,9%
117 Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze 2672,03 2290,66 16,6%
118 Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe 2644,37 2301,27 14,9%
119 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 2624,78 2081,20 26,1%

Poniżej publikujemy tę samą tabelę, tyle że posortowaną według dynamiki wzrostu płac w okresie październik 2016 - październik 2018.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według grup zawodowych (w PLN) X 2018 X 2016 Zmiana procentowa
OGÓŁEM 5003,78 4346,76 15,1%
Lekarze 9910,12 7286,39 36,0%
Lekarze dentyści 5497,13 4224,45 30,1%
Położne 5380,41 4142,36 29,9%
Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni 7302,27 5634,59 29,6%
Pielęgniarki 5327,64 4121,40 29,3%
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 7300,38 5649,51 29,2%
Technicy weterynarii 4241,32 3300,73 28,5%
Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni 3339,44 2630,97 26,9%
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 3813,86 3021,51 26,2%
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych 2974,62 2356,91 26,2%
Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 2624,78 2081,20 26,1%
Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni 4209,35 3371,48 24,9%
Matematycy, aktuariusze i statystycy 6077,90 4878,98 24,6%
Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego 4987,78 4022,42 24,0%
Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni 3173,59 2565,26 23,7%
Pracownicy wykonujący proste prace związane z przygotowaniem posiłków 2765,56 2268,83 21,9%
Mechanicy maszyn i urządzeń 4902,55 4044,49 21,2%
Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych) 11337,72 9364,76 21,1%
Robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe 3834,49 3169,93 21,0%
Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni 4643,11 3854,37 20,5%
Kowale, ślusarze i pokrewni 4389,42 3649,85 20,3%
Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 3296,34 2742,98 20,2%
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych 4106,23 3428,18 19,8%
Robotnicy wykonujący proste prace w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 3280,46 2743,72 19,6%
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 4172,27 3489,91 19,6%
Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 4552,14 3810,63 19,5%
Leśnicy i rybacy 2920,08 2455,53 18,9%
Ładowacze nieczystości i pokrewni 3187,91 2685,78 18,7%
Lekarze weterynarii 5663,52 4772,24 18,7%
Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie 8664,54 7311,67 18,5%
Monterzy 3929,16 3320,41 18,3%
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 3900,31 3297,16 18,3%
Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 4330,05 3660,88 18,3%
Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu 3959,70 3350,45 18,2%
Specjaliści do spraw finansowych 6905,82 5857,70 17,9%
Pozostali pracownicy usług osobistych 3237,04 2748,63 17,8%
Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych 5643,64 4812,41 17,3%
Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy 5135,67 4384,68 17,1%
Pracownicy sprzedaży w sklepach 3050,18 2611,01 16,8%
Kucharze 2916,77 2498,75 16,7%
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych 4220,29 3615,82 16,7%
Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze 2672,03 2290,66 16,6%
Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 4173,17 3581,28 16,5%
Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie i budownictwie 3551,78 3053,52 16,3%
Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych 6047,72 5205,59 16,2%
Gospodarze obiektów 3014,91 2600,48 15,9%
Kelnerzy i barmani 2736,28 2360,92 15,9%
Operatorzy urządzeń biurowych 4011,65 3465,63 15,8%
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych 8083,18 6983,39 15,7%
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni 2832,08 2450,17 15,6%
Inżynierowie elektrotechnologii 8199,45 7099,65 15,5%
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu 4531,90 3930,41 15,3%
Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni 5402,55 4685,70 15,3%
Rzemieślnicy 3782,77 3286,80 15,1%
Pracownicy obrotu pieniężnego 4299,92 3736,45 15,1%
Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 4319,45 3753,52 15,1%
Dietetycy i żywieniowcy 3362,01 2922,17 15,1%
Inni pracownicy wykonujący prace proste 2927,87 2545,13 15,0%
Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe 2644,37 2301,27 14,9%
Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli 3314,60 2889,23 14,7%
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 13944,72 12156,72 14,7%
Kierowcy ciężarówek i autobusów 3553,67 3099,90 14,6%
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 3316,45 2893,97 14,6%
Pracownicy usług ochrony 2845,83 2483,90 14,6%
Inny średni personel do spraw zdrowia 3891,64 3403,45 14,3%
Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 5142,56 4502,11 14,2%
Specjaliści nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych 5777,05 5058,26 14,2%
Kasjerzy i sprzedawcy biletów 3076,22 2695,05 14,1%
Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej 3802,40 3331,34 14,1%
Sekretarki (ogólne) 3935,70 3450,39 14,1%
Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli 2837,60 2488,15 14,0%
Agenci i pośrednicy handlowi 5535,98 4855,67 14,0%
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych 4711,21 4142,60 13,7%
Literaci, dziennikarze i filolodzy 5634,56 4956,70 13,7%
Analitycy systemów komputerowych i programiści 9509,66 8366,11 13,7%
Farmaceuci 5723,06 5035,65 13,7%
Rolnicy produkcji towarowej 3624,27 3189,01 13,6%
Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi 6262,73 5512,73 13,6%
Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji 7536,99 6645,73 13,4%
Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 5294,38 4673,53 13,3%
Specjaliści do spraw administracji i zarządzania 5981,92 5306,77 12,7%
 Technicy medyczni i farmaceutyczni 3530,23 3132,75 12,7%
Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego 4792,31 4253,37 12,7%
Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni 4019,76 3568,38 12,6%
Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 4687,92 4164,08 12,6%
Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie 4690,09 4180,94 12,2%
Pracownicy obsługi biurowej 4082,20 3647,91 11,9%
Pośrednicy usług biznesowych 4552,35 4068,39 11,9%
Specjaliści z dziedziny prawa 9861,59 8816,70 11,9%
Diagności laboratoryjni 5528,71 4943,06 11,8%
Nauczyciele kształcenia zawodowego 4648,76 4159,13 11,8%
Inżynierowie (z wył. elektrotechnologii) 6726,26 6023,59 11,7%
Kierownicy do spraw innych typów usług 7019,07 6288,78 11,6%
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania 9499,63 8530,88 11,4%
Średni personel do spraw finansowych 4882,51 4385,31 11,3%
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych 4924,18 4426,73 11,2%
Pracownicy do spraw informowania klientów 3702,45 3329,27 11,2%
Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych 5151,35 4646,29 10,9%
Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations 6353,13 5736,14 10,8%
Robotnicy poligraficzni 4005,30 3619,20 10,7%
Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy  4587,84 4147,56 10,6%
Inni specjaliści ochrony zdrowia 4513,99 4084,10 10,5%
Inni specjaliści nauczania i wychowania 4676,23 4237,36 10,4%
Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju 9609,59 8710,15 10,3%
Kierownicy / Dyrektorzy w instytucjach usług wyspecjalizowanych 7943,57 7202,39 10,3%
Sportowcy, trenerzy i i zawody pokrewne 3828,81 3483,89 9,9%
Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii 3954,75 3598,76 9,9%
Architekci, geodeci i projektanci 4939,23 4506,17 9,6%
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz osoby dozoru ruchu w górnictwie 6282,17 5746,78 9,3%
Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru 4819,17 4418,80 9,1%
 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyj. kształcenia zawodowego) 4815,12 4429,99 8,7%
Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani 4604,57 4249,16 8,4%
Dyrektorzy generalni i zarządzający 14789,69 13745,68 7,6%
Twórcy i artyści 5513,02 5131,58 7,4%
Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności 5546,90 5165,68 7,4%
Marynarze i pokrewn 4616,87 4487,46 2,9%
Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy 9419,56 9196,77 2,4%
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru 3668,70 3595,15 2,0%
Nauczyciele akademiccy 6357,85 6266,65 1,5%

Powyższe dane GUS pochodzą z badania struktury wynagrodzeń według zawodów przeprowadzonego w październiku 2018 r. Wielkość próby wynosiła 47 000 jednostek zatrudniających ponad 9 pracowników, zaś odpowiednie sprawozdanie złożyło ok. 25 600 podmiotów. Na podstawie ankiet przesyłanych do GUS zebrano informacje dotyczące 868,8 tys. wylosowanych pracowników, którzy przepracowali cały miesiąc. Po uogólnieniu tych danych, otrzymano dane dotyczące 8,4 mln zatrudnionych.

Źródło:
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (17)

dodaj komentarz
and00
"50 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyj. kształcenia zawodowego) 4815,12 4429,99" za 2018...
Za 18 godzin z 10 minutową przerwą wliczoną w każdą godzinę, 3 miesiące wakacji i korki
I oni jeszcze jęczą
Podobnie lekarze 36% podwyżki w 2 lata, kolejni upośledzeni
O górnikach nie wspomnę...
prs
Nauczyciele akademiccy - czysty przyklad posiadania wiedzy i nieumiejetnego jej wykorzystywania..
bt5
Jak zwykle takie tabelki zarobków powstają z danych chyba ze 100 najbogatszych firm. A teraz realia: woj. kuj.-pom. , topowa firma z branzy automotive, "Spawacz (taki i taki - 2 metody) z ważnymi uprawnieniami, wyzokie zarobki 3460 zł brutto , wymagane doswiadczenie". Biuralistki handel , to z tabeli nijak nie przystaje Jak zwykle takie tabelki zarobków powstają z danych chyba ze 100 najbogatszych firm. A teraz realia: woj. kuj.-pom. , topowa firma z branzy automotive, "Spawacz (taki i taki - 2 metody) z ważnymi uprawnieniami, wyzokie zarobki 3460 zł brutto , wymagane doswiadczenie". Biuralistki handel , to z tabeli nijak nie przystaje do rzeczywistości chyba że córka w firmie taty na fikcyjnym etacie. bo tak to pracowałem w Irlandi na sortowni śmieci z sekretarką dyra dużej firmy z Wa- wy ktora miała najniższą krajową i dodatkowe usługi w zakresie obowiązków (ale bez dodatkowej dopłaty).
inwestujacy01
Mam wrażenie, że sporo z tych danych jest zwyczajnie zawyżona, w szczególności:
60 Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy 4587,84 4147,56 10,6%
75 Pracownicy obsługi biurowej 4082,20 3647,91 11,9%
77 Operatorzy urządzeń biurowych 4011,65 3465,63 15,8%
81 Sekretarki (ogólne) 3935,70 3450,39 14,1%
105 Kasjerzy
Mam wrażenie, że sporo z tych danych jest zwyczajnie zawyżona, w szczególności:
60 Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy 4587,84 4147,56 10,6%
75 Pracownicy obsługi biurowej 4082,20 3647,91 11,9%
77 Operatorzy urządzeń biurowych 4011,65 3465,63 15,8%
81 Sekretarki (ogólne) 3935,70 3450,39 14,1%
105 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 3076,22 2695,05 14,1%
inwestujacy01
Napisze jeszcze raz gdyż źle mi się wkleił pierwszy komentarz - ps. prosze o jego usunięcie.

Wiele z tych danych według mnie jest zawyżonych
60 Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy 4587,84 4147,56 10,6%
75 Pracownicy obsługi biurowej 4082,20 3647,91 11,9%
77 Operatorzy urządzeń biurowych 4011,65 3465,63
Napisze jeszcze raz gdyż źle mi się wkleił pierwszy komentarz - ps. prosze o jego usunięcie.

Wiele z tych danych według mnie jest zawyżonych
60 Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy 4587,84 4147,56 10,6%
75 Pracownicy obsługi biurowej 4082,20 3647,91 11,9%
77 Operatorzy urządzeń biurowych 4011,65 3465,63 15,8%
81 Sekretarki (ogólne) 3935,70 3450,39 14,1%
105 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 3076,22 2695,05 14,1%

Przecież w muzeach, czy przy sprzedaży biletów zarabia się najniższą stawkę - 2600 brutto.
To samo dotyczy administracji biurowej - sekratarka i 4 tyś brutto? To chyba żart. Ciekawe gdzie tak jest. Tyle to zarabia się w księgowości albo kadrach.
and00 odpowiada inwestujacy01
W muzeum mogą mieć za minimalną, + za wysługę lat, +_ jakąś premię regulaminową, dodatek na coś i się uzbiera
W dużym mieście księgowa, a nawet pomocnik księgowej co potrafi xero obsłużyć, to 3k netto mieś. wyśmieje
degrengolada
pracownicy ochrony pracują najczęściej w systemie 24/72 czyli pracują 240 godzin w miesiącu, a są dopiero na 112 miejscu, zarabiając śmieszne pieniądze więc ilość godzin to nie argument. Niestety mamy ogromne nierówności płacowe, ale lekarz i tak będzie płakał, że za mało zarabia bo za granicą dają więcej. Tyle, że w każdym zawodzie pracownicy ochrony pracują najczęściej w systemie 24/72 czyli pracują 240 godzin w miesiącu, a są dopiero na 112 miejscu, zarabiając śmieszne pieniądze więc ilość godzin to nie argument. Niestety mamy ogromne nierówności płacowe, ale lekarz i tak będzie płakał, że za mało zarabia bo za granicą dają więcej. Tyle, że w każdym zawodzie płacą więcej na zachodzie, więc co to za argument ?

kamień odrzucony przez budowniczych staje się kamieniem węgielnym na którym wzrasta złość ludu, a wielka zazdrość prowadzi do słowa którego nie wolno wypowiadać. A wielcy mędrcy z okiem i szkiełkiem dywagują dlaczego wybuchła, gdy dobrze usytuowanym żyło się przecież tak dobrze.
jaffa
Place w IT też wysokie tylko mało kto pamięta że to nie jest praca 40h tygodniowo tylko dużo więcej bo cał czas trzeba się uczyć żeby nie zostać w tyle - w sumie jest to proces nieskończony, często są to też nadgodziny w pracy, często praca pod presją czasu i terminów.
Jak ktoś myśli że jest to łatwy kawałek chleba to się bardzo
Place w IT też wysokie tylko mało kto pamięta że to nie jest praca 40h tygodniowo tylko dużo więcej bo cał czas trzeba się uczyć żeby nie zostać w tyle - w sumie jest to proces nieskończony, często są to też nadgodziny w pracy, często praca pod presją czasu i terminów.
Jak ktoś myśli że jest to łatwy kawałek chleba to się bardzo myli, co z resztą było widać po tym jak niektóre osoby przekwalifikowały a potem okazywało się że nie dają rady z wielu powodów, a pierwotnie liczyli na duże i łatwe pieniądze... a tak to nie działa.
nostsherlock
Z tym się zgodzę, wszędzie krążą mity o pracy w branży IT, ale to nie jest praca dla osób, które idą odbębnić 8 godzin i koniec. Przeciętni programiści z 4 letnim stażem mają już całkiem spory zbiór grubych, typowo technicznych książek, które przerobili, sporo własnych projektów robionych po pracy, szkolenia przerobione w prywatnym Z tym się zgodzę, wszędzie krążą mity o pracy w branży IT, ale to nie jest praca dla osób, które idą odbębnić 8 godzin i koniec. Przeciętni programiści z 4 letnim stażem mają już całkiem spory zbiór grubych, typowo technicznych książek, które przerobili, sporo własnych projektów robionych po pracy, szkolenia przerobione w prywatnym czasie za prywatne pieniądze. Wieczne siedzenie przy dokumentacjach technicznych i grzebanie w stackoverflow. Niekończąca jazda na deficycie czasu, wiedzy i umiejętności, który żeby uzupełnić poświęca się dużo czasu na douczanie po pracy. Jeśli to lubisz, będziesz to robić dalej, jeśli nie... odpadniesz w pierwszej pracy przed końcem okresu próbnego. Może i płace w tej branży są całkiem spore, ale nie biorą się z niczego. Aczkolwiek, żeby znaleźć pracę w branży IT wcale nie trzeba kończyć studiów i aż tak dużo wiedzieć jak się wydaje, wystarczy się porządnie przyłożyć przez pół roku a potem... tak samo się przykładać aż do wypalenia zawodowego
samsza
Lekarze, pielęgniarki, rolnicy pracują więcej godzin miesięcznie niż przeciętny pracujący dlatego te porównania nie oddają złożoności problemu.

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki