REKLAMA

GRUPAONET: Rejestracja akcji serii I w KDPW

2006-09-20 18:20
publikacja
2006-09-20 18:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 68 / 2006
Data sporządzenia: 2006-09-20
Skrócona nazwa emitenta
GRUPAONET
Temat
Rejestracja akcji serii I w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki GRUPA ONET.PL S.A. ("Spółka"), na podstawie §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, informuje, że uzyskał informację o tym iż zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 15 maja 2006 r. (raport bieżący nr 20/2006), w dniu 11 września 2006 r. w KDPW zostały zarejestrowane 343 akcje zwykłe na okaziciela serii I Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowane w ramach kapitału warunkowego i oznaczone kodem PLOPTMS00087 (nazwa indywidualna: GRO_I).

Wobec powyższego pod kodem PLOPTMS00087 zarejestrowanych jest 2.619 akcji.

Akcje Serii I emitowane są w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.

Równocześnie, w związku z powyższym i w uzupełnieniu do informacji przedstawionej w raporcie bieżącym nr 63/2006, Zarząd Spółki informuje, że kapitał zakładowy Spółki wynosi łącznie 8.049.073 zł i dzieli się na 8.049.073 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda, które łącznie uprawniają do oddawania 8.049.073 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-09-20 Jan Łukasz Wejchert Prezes Zarządu
2006-09-20 Robert Bednarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki