2,7000 zł
-0,37% -0,0100 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Gr._Immobile_09.2019_29.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKI_Jedn_Spr_Zarz_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 5 533 4 746 1 284 1 118
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 250) (1 716) (522) (404)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 371 3 875 550 913
IV. Zysk (strata) netto 2 578 2 674 598 630
V. Zysk na akcję (PLN) 0,03 0,04 0,01 0,01
VI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,03 0,04 0,01 0,01
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 673) 1 876 (388) 442
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (30 067) (518) (6 980) (122)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 31 029 (926) 7 203 (218)
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (711) 432 (165) 102
XI. Aktywa 260 287 210 883 59 513 49 371
XII. Zobowiązania długoterminowe 42 451 9 196 9 706 2 153
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 598 32 919 12 712 7 707
XIV. Kapitał własny 162 238 168 768 37 095 39 511
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Gr. Immobile 09.2019 29.pdfSprawozdanie Gr. Immobile 09.2019 29.pdf Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. - Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za III kw. 2019r.
GKI Jedn Spr Zarz 3Q2019.pdfGKI Jedn Spr Zarz 3Q2019.pdf Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. - Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu za III kw. 2019r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2019-11-29 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.