REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii F i G spółki MERLIN GROUP SA

2019-03-15 19:52
publikacja
2019-03-15 19:52

Uchwała Nr 172/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F i G spółki MERLIN GROUP S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 20 marca 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki MERLIN GROUP S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 20 marca 2019 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLADMSV00013":

a) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii F,

b) 6.320.860 (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii G;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MERLINGRP" i oznaczeniem "MRG".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki