REKLAMA

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii E oraz F spółki IGORIA TRADE S.A.

2018-05-17 14:00
publikacja
2018-05-17 14:00

Uchwała Nr 480/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz F spółki IGORIA TRADE S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 21 maja 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki IGORIA TRADE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii E,

b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii F

- pod warunkiem dokonania w dniu 21 maja 2018 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLIGRTR00014";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IGORIA" i oznaczeniem "IGT".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki