REKLAMA
PIT 2023

GETIN NOBLE BANK S.A.: Wpływ tzw. wakacji kredytowych na sytuację i wyniki Banku

2022-09-02 17:12
publikacja
2022-09-02 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-02
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
Wpływ tzw. wakacji kredytowych na sytuację i wyniki Banku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że po przeanalizowaniu następstw obowiązywania ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom („Ustawa”) wprowadzających tzw. "wakacje kredytowe" Zarząd w dniu 2 września 2022 r. podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na przewidywane koszty wynikające z zawieszania wykonania umów o kredyt hipoteczny w złotych udzielanego klientom w ramach Ustawy.

Według danych na dzień 31 sierpnia 2022 r. Bank zaakceptował prawidłowe wnioski klientów o tzw. wakacje kredytowe stanowiące 33% liczby umów spełniających kryteria wynikające z Ustawy oraz stanowiące 44% łącznego salda kapitałowego tych umów.

W efekcie przeprowadzenia analizy oszacowano, iż przewidywany docelowy negatywny wpływ zawieszenia wykonania umów o kredyt hipoteczny udzielonych w złotych na wynik netto Banku za cały okres objęty Ustawą wyniesie łącznie 164 mln zł. Powyższa kwota obciąży w całości wynik finansowy netto Banku za III kwartał 2022 r.

Do oszacowania wysokości rezerwy przyjęto konserwatywne założenia, że wnioskami o wakacje kredytowe objęte zostanie 49% salda kapitałowego umów spełniających kryteria wynikające z Ustawy oraz wnioski te obejmą wszystkie dostępne ustawowo okresy.

W związku z kosztami, które wynikają ze wskazanej wyżej Ustawy, Bank zaraportuje negatywny wynik netto za III kwartał 2022 r.

Ostateczny wpływ kosztów z tytułu rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych na wynik finansowy Banku zależeć będzie od m.in. liczby klientów, którzy korzystać będę z tych rozwiązań, czy liczby zawieszonych przez nich rat. Z uwagi na powyższe Bank zwraca uwagę, że przyjęta kwota może podlegać aktualizacji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-02 Marek Kempny I Wiceprezes Zarządu, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
2022-09-02 Mateusz Solak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki