REKLAMA

GETBACK S.A.: Wyznaczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli

2018-07-19 21:47
publikacja
2018-07-19 21:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 99 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-19
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Wyznaczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) informuje o tym, iż w dniu 19 lipca 2018 r. Emitent uzyskał informację o wydaniu w dniu 18 lipca 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Postanowienia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r., o godzinie 08:30, w Haston City Hotel (Centrum Kongresowe) we Wrocławiu przy ul. Irysowej 1-3, w Sali Rolls Royce. Wskazany Sąd jednocześnie postanowił o określeniu sposobu głosowania na wskazanym zgromadzeniu, gdzie będzie to głosowanie pisemne (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu.

Jednocześnie Emitent informuje o tym, iż w dniu 19 lipca 2018 r. Emitent uzyskał informację o wystosowaniu w dniu 19 lipca 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych do Emitenta wezwania do stawienia się na wyżej powołanym zgromadzeniu wierzycieli.

Emitent informuje wreszcie o tym, iż w dniu 19 lipca 2018 r. Emitent uzyskał informację o wydaniu w dniu 18 lipca 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarządzenia – skierowanego do Emitenta – na mocy którego Emitent został zobowiązany do zamieszczenia obwieszenia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli na stronie internetowej Emitenta oraz do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni) przedłożenia do akt postępowania restrukturyzacyjnego zaktualizowanych propozycji układowych z potwierdzonymi odpisami dla wszystkich wierzycieli uwzględnionych w spisie wierzytelności.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-19 Magdalena Nawłoka Członek Zarządu
2018-07-19 Paulina Pietkiewicz Członek RN oddelegowany do zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki