Formy opodatkowania firm: co wybrać, żeby płacić mniej

Zarówno firmy rozpoczynające działalność gospodarczą, jak i te z dłuższym stażem są zobowiązane do odprowadzania daniny do państwa w postaci m.in. podatku dochodowego. Sprawdzamy jaką formę opodatkowania wybrać, czym się różnią i jakie dają korzyści.

Na przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą państwo nakłada obowiązek wyboru formy opodatkowania, czyli sposobu w jaki przyjdzie im płacić należny podatek dochodowy. Forma opodatkowania jest bardzo istotną kwestią, ponieważ zależy od niej nie tylko wysokość podatków, jakie firma będzie płacić, ale również koszty prowadzenia księgowości.

Co istotne - raz wybrana forma podatku nie zobowiązuje przedsiębiorstwa do ciągłej jej kontynuacji. Firma ma prawo zmiany modelu raz w roku, składając stosowny wniosek w urzędzie skarbowym najpóźniej do 20 stycznia danego roku podatkowego. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, wykonujący ściśle określone wolne zawody oraz prowadzący działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz spółki jawnej, po zakończonym roku obrachunkowym może przeanalizować, czy wybrana forma opodatkowania jest dla jego firmy najkorzystniejsza i czy nie warto rozważyć jej zmiany. Natomiast podatnicy, którzy zamierzają kontynuować rozliczanie według dotychczasowych metod, nie muszą o tym informować urzędu skarbowego. Brak oświadczenia o zmianie formy jest równoznaczny z podjęciem decyzji o rozliczaniu się według już przyjętych zasad.

Własna firma - możliwe formy opodatkowania

Dokonując wyboru formy opodatkowania, przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę przede wszystkim:

 • profil prowadzonej działalności;
 • prognozowane przychody oraz koszty;
 • miejsce prowadzenia działalności;
 • wielkość zatrudnienia;
 • koszty usług księgowych.

Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą podczas rejestracji dokonują wyboru formy opodatkowania oraz decydują, jak będą rozliczać podatki - miesięcznie czy kwartalnie. Początkujący przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech dostępnych form opodatkowania:

Każdą z form opodatkowania szczegółowo opisano w dalszej części artykułu.

Najczęściej wybieraną formą opodatkowania jest skala podatkowa, w której przepisy nie nakładają na przedsiębiorstwa obostrzeń m.in. co do profilu działalności czy wielkości zatrudnienia, dlatego tę formę może przyjąć każda firma.

Podobnie jest w przypadku podatku liniowego, który wynosi 19%. Taką formę opodatkowania może wybrać każdy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Jest to forma korzystniejsza dla przedsiębiorców osiągających dochody wyższe niż 85 528 zł, którzy w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych płaciliby podatek na poziomie 32%. Istotne jest, że w obydwóch formach podatek płacony jest od dochodu, gdzie przy ryczałcie oraz karcie podatkowej dochód nie ma znaczenia dla celów podatkowych.

Ze zryczałtowanych form opodatkowania może skorzystać określona grupa przedsiębiorców. Ryczałt oraz karta podatkowa przeznaczone są przede wszystkim dla małych firm z określonych branż. Jest to niejednokrotnie tańsza forma opodatkowania, niestety w zawiązku z ograniczeniami niewiele firm może dokonać ich wyboru. Co istotne, w ryczałcie wysokość podatku zależna jest od osiąganych przychodów, natomiast przy karcie podatkowej podatnik płaci stałą stawkę kwotową ustaloną przez naczelnika właściwego urzędu skarboweg, niezależnie od kondycji finansowej firmy.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Skala podatkowa

Podatek liniowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Karta podatkowa

Forma podatku [kwotowa, procentowa]

%

%

%

kwotowa

Podstawa opodatkowania

podatek naliczany od dochodu

podatek naliczany od dochodu

podatek naliczany od przychodu

stała kwota podatku wyliczona przez US

Progi podatkowe

18%, 32%

19%

20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%

stała kwota podatku

Limity dotyczące uzyskanych przychodów

1 200 000 euro - po przekroczeniu konieczność prowadzenia pełnej księgowości

1 200 000 euro - po przekroczeniu konieczność prowadzenia pełnej księgowości

250 000 euro

brak

Zaliczki na podatek dochodowy

płatne do 20. dnia każdego miesiąca  bądź kwartalne

płatne do 20. dnia każdego miesiąca  bądź kwartalne

płatne do 20. dnia każdego miesiąca bądź kwartalne

brak

Termin składania zeznania rocznego

do 30 kwietnia

do 30 kwietnia

31 stycznia

podatek płacony do 7. dnia każdego miesiąca; do 31 stycznia złożenie informacji o zapłaconych i odliczonych od karty podatkowej składkach na ubezpieczenie

Możliwość odliczania straty

tak

tak

n/d

n/d

Rodzaj druku zeznania rocznego

PIT-36

PIT-36L

PIT-28

PIT-16A

Ograniczenia w zakresie rodzaju wykonywanej działalności

brak

brak

tak

tak

Ograniczenia w zakresie zatrudnienia pracowników

brak

brak

brak

tak - ilościowe oraz nie można zatrudniać na podstawie umowy o dzieło i zlecenia

Rodzaj prowadzonej ewidencji

książka przychodów i rozchodów

książka przychodów i rozchodów

ewidencja przychodów

brak

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych

tak

ograniczone

ograniczone

nie

Możliwość wspólnego rozliczania z małżonkiem

tak

tak

nie

nie

Źródło: opracowanie własne, Bankier.pl

Formy opodatkowania preferowane przez banki

Wybór formy opodatkowania niejednokrotnie może przełożyć się na relacje przedsiębiorstwa z bankami. Okazuję się bowiem, że instytucje finansowe mają swoje preferencje co do pożądanych klientów firmowych. Chętniej finansują przedsięwzięcia realizowane przez firmy będące na pełnej księgowości w związku z ilością informacji, jakie są dostępne w prowadzonych dokumentach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat). Książka przychodów i rozchodów również nie stanowi większego problemu, ponieważ dostępne są w niej informacje o przychodach, kosztach oraz dochodzie osiąganym przez przedsiębiorstwo. Natomiast firmy będące na ryczałcie czy karcie podatkowej, które nie są zobowiązane do prowadzenia rozbudowanej dokumentacji finansowej, nie są traktowane przez banki już tak przychylnie. Przy składaniu wniosku kredytowego często bywają proszone o dostarczenie dokumentów, których nie muszą na co dzień prowadzić.

Należy również pamiętać, że w zależności od formy opodatkowania będą różniły się wymogi banków dotyczące ilości oraz rodzaju dokumentów niezbędnych do procesowania wniosku kredytowego. Kluczową kwestią będzie również terminowe regulowanie należności podatkowych wobec US oraz składek ZUS. Przedsiębiorstwa ubiegające się o przyznanie kredytu bądź pożyczki mogą zostać zobligowane do dostarczenia zaświadczenia o niezaleganiu. Dlatego należy pamiętać, że - niezależnie od formy prawnej - istotne jest terminowe regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych. Dodatkowo koszt prowadzenia rachunku firmowego również może się różnic w zależności od przyjętej formy prawnej przez przedsiębiorstwo. Firmy zaliczane do małych i średnich przedsiębiorstw ponoszą koszt niejednokrotnie niższy, niż przyjdzie zapłacić firmie będącej na pełnej księgowości.

Czytaj dalej: Opodatkowanie na zasadach ogólnych »

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 2 ~lechita

I to jest właśnie Polska, jedni mogą wybierać, a reszta musi, ale wszyscy są równi wobec prawa.
Prywaciarz znajdzie rozwiązanie szybko, a to kupi samochód na firmę, albo najlepiej dwa, bo takie dają rabaty, a to każdego dnia je służbowe obiady i kolacje, nawet kiedy jedzie na wywczas za granicę to tak faktycznie jedzie na ważną konferencję, itd.
Jak widać państwo zamiast obniżać podatki to chwali się ile to zgarnęli więcej, więc g...no z tych pieniędzy będzie.
Zamiast 500+ dajcie normalnie żyć. Nie traktujcie nas jak imbecyli, którzy nie potrafią o siebie zadbać, tylko nie przeszkadzajcie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~md71

Co zrobić?
W najbliższych wyborach głosować na JKM. Będzie tylko ewentualnie podatek pogłówny i VAT 15% (minimalny możliwy w UE).
Cyt.: Jak to powiedział p.prof.Krzysztof Rybiński: „Co by nastąpiło, gdyby JKM objął władzę w Polsce? Trzy miesiące potwornego burdelu – a potem wzrost gospodarczy 10% rocznie”.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~Krzysztof

Skończyłem czytać w momencie, gdy autorka napisała że podatek liniowy opłaca się w przypadku dochodu wyższego niż 85 tyś PLN. Brak podstawowych zasad obliczania wysokości podatku.

! Odpowiedz
0 1 ~Damian

Ciekawy artykuł. Wiele sie dowiedziałem :)

! Odpowiedz
0 0 ~Zaciekawiony

A co ze spółkami?

! Odpowiedz
0 3 ~Anton

Najlepiej to wybrać Wielką Brytanię :)

! Odpowiedz
0 1 ~uuuuu

Jaki antypaństwoiwy artykuł ;-)

! Odpowiedz
5 2 ~Yetti

No ale jak to wybrać formę aby mniej płacić? Przecież prawdziwy patriota nie szuka opcji by płacić mniej. Musi przecież płacić jak leci! Ziobro da szukanie by mniej płacić podatku 25 lat!

! Odpowiedz
2 1 ~polonistka

Sasza postaraj się chociaż pisać poprawnie.

! Odpowiedz
0 0 ~jerzy

Prawdziwy patriota kupuje w Polsce wódkę by utrzymać ten kraj.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.