Faktoring z właściwym limitem

Limit finansowania nie jest parametrem do którego przedsiębiorstwa starające się o faktoring przywiązują największą wagę. Jednak niewłaściwy poziom finansowania lub mała elastyczność faktora w kwestii jego zmiany adekwatnie do rosnących potrzeb przedsiębiorstwa, może sprawić, że korzyści z faktoringu nie zostaną w pełni wykorzystane.

Limit finansowania to maksymalna kwota zaangażowania faktora w finansowanie przedsiębiorstwa (faktoranta). Odrębne limity przyznawane są również dla poszczególnych odbiorców. Limity dla odbiorców mogą być wyrażony kwotowo lub procentowo (limit koncentracji). Limit finansowanie przyznany dla faktoranta nie powinien być tożsamy z sumą limitów przyznanych na jego odbiorców. Limit finansowania nie skorelowany z wyrażonymi kwotowo limitami na kontrahentów - pozwala na elastyczność w wykorzystaniu przyznanego finansowania.

Przedsiębiorstwo powinno tak, zarządzać swoimi środkami finansowymi aby nie utracić płynności finansowej. Również nadpłynność finansowa jest niekorzystna dla firmy ponieważ oznacza marnotrawstwo. Dlatego należy rozsądnie zarządzać finansami między innymi dobierając odpowiedni limit faktoringowy.

Chcesz skorzystać z faktoringu? Nie wiesz, czym kierować się przy wyborze firmy faktoringowej? Odpowiedzi znajdziesz na zakładce: Faktoring

W tym celu firma w której występuje luka finansowa może zastosować faktoring na dwa sposoby. Pierwsza możliwość to objęcie faktoringiem tylko część swoich klientów tak aby przekazane do faktoringu obroty pozwoliły na uzyskanie środków finansowych w wysokości potrzebnej firmie do utrzymywania bezpiecznej płynności.

Co jeżeli jednak firma chciała by w pełni wykorzystać funkcję administracyjną faktoringu tak aby to faktor przejął w całości monitorowanie bieżących spłat przez kontrahentów, a w sytuacji opóźniających się płatności - kontaktował się z odbiorcami i egzekwował spłaty? W takiej sytuacji firma może przekazać wszystkich odbiorców do faktoringu - przy czym poziom wypłacanej zaliczki, który najczęściej ustalany jest na 80% wartości faktury brutto, może zostać obniżony do takiej wysokości aby firma uzyskała finansowanie na poziomie adekwatnym do bieżących potrzeb - w ten sposób nie płacąc za środki, których by nie wykorzystywała (niepotrzebna nadpłynność). Przy dużej liczbie klientów i faktur w firmie, bieżące zarządzanie należnościami musi absorbować dużo nakładów pracy. Przy zastosowaniu tego rozwiązania tą prace przejmuje (outsourcing) w całości na siebie faktor.

Odpowiedni poziom limitu finansowania jest ważny. Jeżeli limit finansowania będzie za niski to po jego osiągnięciu przedsiębiorstwo wciąż, choć w mniejszym stopniu, będzie odczuwało zapotrzebowanie na środki pieniężne potrzebne na bieżącą działalność. Może to ograniczyć zakupy dodatkowych ilości surowców czy towarów i oznacza brak możliwości wykorzystania pojawiającej się okazji na dodatkową sprzedaż (ograniczenie dynamiki sprzedaży). Kiedy firma rozwija się szybko, musi systematycznie podnosić limit.

Od przyznanego limitu większość faktorów pobiera raz w roku niewielką opłatę. Oznacza to, że zbyt wysoki limit może być zbędnym kosztem, dlatego lepiej dostosować go do potrzeb, jednocześnie sprawdzając jaka jest elastyczność faktora w kwestii podnoszenia limitu. Banki opierające się na wynikach i wskaźnikach finansowych faktoranta mogą odrzucić wniosek o podniesienie limitu. Kwestia limitu inaczej traktowana jest przez niezależne firmy faktoringowe, które opierając się głównie na analizie portfela odbiorców są bardziej elastyczne przy podnoszeniu limitu finansowania.


Mariusz Rdzanek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

    Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.