REKLAMA

EUROTEL S.A.: wyniki finansowe

2021-03-30 21:58
publikacja
2021-03-30 21:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowane_Eurotel_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_2020_rok-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Grupa_Kapitalowa_Eurotel_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot._sprawozdan_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dot._wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_sprawozdan_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_o_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Eurotel_za_2020_rok-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_o_zasadach_ladu_korporacyjnego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 427 385 436 111 95 522 101 379
II. Zysk brutto 23 947 20 462 5 352 4 757
III. Zysk netto, razem 19 586 15 860 4 378 3 687
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 809 51 533 2 416 11 979
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne -1 644 -979 -367 -228
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 681 -19 419 -2 834 -4 514
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 516 31 135 -786 7 238
VIII. Aktywa, razem 173 166 180 609 37 524 42 411
IX. Zobowiązania 90 460 117 489 19 602 27 589
X. Kapitał własny ogółem 82 706 63 120 17 922 14 822
XI. Kapitał akcyjny 750 750 163 176
XII. liczba akcji (w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 5,23 4,23 1,17 0,98
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,07 16,84 4,78 3,95
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z badania skonsolidowane Eurotel signed.pdfSprawozdanie z badania skonsolidowane Eurotel signed.pdf Opinia Biegłego z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A za rok 2020.
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok-sig-sig-sig.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
List Prezesa Grupa Kapitałowa Eurotel SA.pdfList Prezesa Grupa Kapitałowa Eurotel SA.pdf List Prezesa.
Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań GK.pdfOświadczenie Zarządu dot. sprawozdań GK.pdf Oświadczenie Zarządu Eurotel S.A. dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.
Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu dotyczące wyboru firmy audytorskiej.
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2020.pdfSprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań za 2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za 2020 rok.
Oświadczenie Rady Nadzorczej o KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej o KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Eurotel SA dotyczące Komitetu Audytu.
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Eurotel za 2020 rok-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Eurotel za 2020 rok-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. w 2020 roku.
Raport o zasadach ładu korporacyjnego.pdfRaport o zasadach ładu korporacyjnego.pdf Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2020 roku.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2021-03-30 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Jolanta Zoellmer Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki